Finanšu noregulējums

28.11.2018. 13:45

Attiecībā uz finanšu vienošanos Izstāšanās līgums paredz:

  • par finansiālajām saistībām, ko uzņēmušās ES 28 dalībvalstis jānorēķinās ES 28 dalībvalstīm, tādejādi neviena ES 27 dalībvalsts nemaksās mazāk vai vairāk kā tai būtu bijis jāmaksā, ja AK neizstātos no ES;
  • AK pildīs visas finanšu saistības, kas izriet no 2014.-2020. gada ES Daudzgadu finanšu shēmas (MFF) un neizpildītās saistības no iepriekšējiem MFF periodiem;
  • AK turpinās piedalīties Eiropas Attīstības fonda programmās, ES Trasta fondā, Bēgļu atbalsta mehānismā Turcijai u.c. fondos.