AK izstāšanās no ES

31.07.2019. 11:29

Par breksitu dēvē AK izstāšanos no ES procesu. ES vēsturē tas ir unikāls notikums, ar neparedzamu iznākumu un sekām gan ES līmenī, gan globāli. Būtiski apzināties, ka, neatkarīgi no sarunu iznākuma, izmaiņas ES atlikušo 27 dalībvalstu un AK attiecībās būs, tādēļ ir svarīgi pārmaiņām laicīgi sagatavoties.

Ņemot vērā, ka AK izstāšanās no ES process  ir sarežģīts un neviens nevar paredzēt iznākumu, šobrīd iespējams apzināt tikai dažus scenārijus.

Pēc AK vēstules par izstāšanos saņemšanas ES 27 dalībvalstis vienojās par breksita sarunu pamatprincipiem un uzsāka sarunas ar AK par izstāšanās nosacījumiem. Breksita sarunas ES 27 vārdā veda ES sarunvedis, balstoties uz ES 27 starpā pieņemtām vadlīnijām un sarunu norādēm. Visas 27 dalībvalstis divpusējās sarunās ar AK neiesaistās.

2018. gada novembrī ES un AK sarunveži vienojās par Izstāšanās līguma tekstu, kuru ES 27 dalībvalstis apstiprināja valstu un valdību vadītāju sanāksmē 25. novembrī. Izstāšanās līgums jāapstiprina arī Eiropas Parlamentā un AK parlamentā.

Ņemot vērā sarežģīto AK iekšpolitisko situāciju, šobrīd ir grūti paredzēt, vai AK parlaments ratificēs Izstāšanās līgumu un atbalstīs politisko deklarāciju par ES-AK nākotnes attiecībām. Līdz ar to skaidrība par AK izstāšanās scenāriju ( izstāšanās, balstoties uz Izstāšanās līgumu, vai izstāšanās bez vienošanās, ja Izstāšanās līgums netiek ratificēts) varētu saglabāties līdz pat pēdējam brīdim.  Tikai laicīga Izstāšanās līguma stāšanās spēkā var nodrošināt, ka automātiski tiek piemēroti līgumā ietvertie pārejas perioda nosacījumi, t.i., pēc līguma apstiprināšanas sākas pārejas periods, nodrošinot tiesisko noteiktību pilsoņiem un uzņēmējiem. Gadījumā, ja Izstāšanās līgums netiek ratificēts, pārejas perioda nosacījumi piemēroti netiek un Izstāšanās līgumā ietvertie jautājumi paliek neatrisināti.

AK un ES nākotnes attiecības

ES un AK valdība sarunu rezultātā panāca vienošanos par Izstāšanās līgumu un tam pievienoto politisko deklarāciju par ES-AK nākotnes attiecībām, tomēr AK parlaments jau vairākas reizes balsojumā noraidījis abus dokumentus. Politiskā deklarācija par nākotnes attiecībām ir juridiski nesaistošs dokuments, kas pievienots pie Izstāšanās līguma. Deklarācija aptver kopīgos ES-AK nākotnes mērķus ekonomikas, drošības un politiskās sadarbības jomās, veidojot pamatu sarunām par nākotnes attiecību ietvaru. Svarīgi atcerēties, ka tikai pēc tam, kad AK kļūs par trešo valsti, uz šīs deklarācijas pamata būs iespējams uzsākt detalizētas sarunas un izstrādāt juridiski saistošu līgumu (vai līgumus) par ES – AK nākotnes attiecībām.