ES un AK nākotnes attiecības

07.02.2020. 16:51

Pēc pārejas perioda beigām - sākot ar 2021. gadu - ES un AK attiecības mainīsies. Nākotnē šīs attiecības balstīsies uz līgumu, par kuru ES un AK vedīs sarunas līdz 2020. gada beigām. ES dalībvalstu vārdā sarunas ar AK vedīs ES sarunvedis, pamatojoties uz sarunu mandātu. Šis mandāts ir veidots par pamatu ņemot politisko deklarāciju par ES-AK nākotnes attiecībām. Politiskā deklarācija par nākotnes attiecībām ir juridiski nesaistošs dokuments, kas pievienots pie Izstāšanās līguma. Deklarācija aptver kopīgos ES-AK nākotnes mērķus ekonomikas, drošības un politiskās sadarbības jomās.