Pieteikšanās settled status un pre-settled status

17.03.2020. 15:45

Lai turpinātu tiesiski uzturēties AK, ES pilsoņiem līdz 2021. gada 30. jūnijam jāpiesakās settled status vai pre-settled status.

  • Latvijas pilsoņi, kas AK uzturas ilgāk par 5 gadiem, var pieteikties uz pastāvīgo statusu (settled status);
  • Latvijas pilsoņi, kas būs AK likumīgi uzturējušies mazāk par 5 gadiem, tostarp Latvijas pilsoņi, kas AK ar mērķi tur uzturēties ieradīsies līdz 2020. gada 31. decembrim, var pieteikties uz pagaidu statusu (pre-settled status).

Settled status un pre-settled status status nodrošinās tiesības AK mūža garumā - strādāt AK; izmantot Valsts veselības dienesta (NHS) pakalpojumus; reģistrēties mācību iestādē vai turpināt mācības; saņemt valsts piešķirtos naudas līdzekļus, piemēram, pabalstus un pensijas; ieceļot AK un izceļot no AK.

Noteiktos gadījumos arī ES, Eiropas Ekonomikas zonas, Šveices un AK pilsoņu ģimenes locekļi (neatkarīgi no viņu valstspiederības) var pieteikties settled status vai pre-settled status, iegūstot no tā izrietošās tiesības.

Informācija par reģistrācijas sistēmu settled status un pre-settled status ir pieejama AK valdības mājas lapā angļu un latviešu valodā.

Papildus informācija Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē mājaslapā.

Video - Kā pieteikties settled status un pre-settled status.

Pieteikšanās statusam ir bezmaksas - AK ir atcēlusi 65 £ reģistrācijas maksu. Tiem, kuri jau samaksājuši šo reģistrācijas maksu, izdevumi tiks atlīdzināti.

Tā kā pieteikšanos settled un pre-settled statusam administrē AK kompetentās iestādes, jautājumu un neskaidrību gadījumā iesakām sazināties ar AK Iekšlietu ministriju (Home Office):

  • Zvanot pa tālruni 0300 123 7379 (No pirmdienas līdz piektdienai (izņemot brīvdienas) no plkst. 8.00 līdz 20.00; sestdienās un svētdienās no plkst. 9.30 līdz 16.30 pēc AK laika). Ja šobrīd atrodaties ārpus AK, ar pilnu kontaktinformāciju varat iepazīties Home Office mājaslapā;
  • Uzdodot jautājumu tiešsaistē (online).

Skotijas teritorijā darbojas papildu programma ES pilsoņu atbalstam, ko finansē Skotijas valdība. Visi Skotijā dzīvojošie ES pilsoņi var saņemt praktisko palīdzību ar pieteikšanos settled un pre-settled statusam, zvanot uz atbalsta līniju – 0800 916 9847, vai apmeklējot tuvāko Citizens Advice biroju.

 

Izstāšanas līgumam stājoties spēkā, automātiski piemērojas pārejas perioda nosacījumi, kas ļaus ES, tostarp Latvijas, pilsoņiem izmantot tiesības brīvi pārvietoties līdz 2020. gada 31. decembrim. Attiecīgi Latvijas pilsoņi varēs brīvi doties uz AK, piemēram, lai strādātu, vai pārcelties uz dzīvi pie laulātā. 

Saskaņā ar Izstāšanās līgumu, to personu tiesības, kas būs ieguvušas uzturēšanās statusu AK (settled status vai pre-settled status), būs pasargātas mūža garumā:

  • tiesības uz pensiju un pabalstu koordinēšanu, kārtībā kā to šobrīd paredz ES tiesību akti.

NB! Izstāšanās līgums paredz sekojošu pabalstu pārnesi: vecuma pensijas, invaliditātes pensijas, apgādnieka zaudējuma pensijas, priekšlaicīgās pensijas, atlīdzības sakarā ar nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām, bezdarbnieka pabalstus, slimības pabalstus, maternitātes un paternitātes pabalstus, apbedīšanas pabalstus (t.i., pabalsti, kas aizstāj ienākumus), kā arī pabalsti, kas tiek saņemti papildus tiem pabalstiem, kas aizstāj ienākumus – bērnu pabalsti, aizbildņu pabalsti (guardians allowance), pabalsts par apgādībā esošu bērnu (child tax credit), kā arī vecuma pabalsts apkures izdevumu segšanai ziemas laikā (winter fuel allowance).

  • tiesības turpināt izmantot veselības aprūpes izmaksu atlīdzināšanas mehānismu, ko paredz Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un S1 veidlapa, kas paredzēta nodarbinātajiem;
  • personas, kas līdz pārejas perioda beigām būs uzsākušas studēt AK augstskolās:

- varēs noslēgt studijas, saglabājot studiju maksu, kas noteikta studijas uzsākot;

- baudīs tās pašas tiesības kā AK pilsoņi attiecībā uz studiju kredītiem;

- studiju kārtība AK reģionālās pārvaldībās, piemēram, Velsā un Skotijā, turpināsies saskaņā ar reģionālo pārvaldību noteikto kārtību.

Vairāk informācijas par pilsoņu tiesībām, kas izriet no Izstāšanās līguma, meklēt Eiropas Komisijas informatīvajā paziņojumā.