Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts

02.12.2014. 19:09

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts (turpmāk – Sekretariāts) ir ārlietu ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas izveidota 2012.gada 1.februārī. 2012.gada 19.martā darbu uzsāka Sekretariāta direktore Inga Skujiņa.

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts

Tālr: 67011750
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Z.A.Meierovica bulvāris 14 -  4.stāvs, Rīga

www.es2015.lv
Twitter: @ES2015LV

Mediju un nevalstisko organizāciju kontaktiem lūdzam sazināties ar Lindu Jākobsoni, prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāju (mob. tālrunis 29123348, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.).

Sekretariāta darbības mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu Latvijas sagatavošanos prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusgadā un atbilstoši kompetencei koordinēt darbu prezidentūras laikā.

Saskaņā ar nolikumu Sekretariāts veic šādas funkcijas:

 • koordinē prezidentūras prioritāšu sagatavošanu;
 • koordinē kopīgas triju valstu 18 mēnešu darba programmas Latvijas daļas un prezidentūras sešu mēnešu darba programmas sagatavošanu;
 • koordinē prezidentūras pasākumu programmas un laika grafika sagatavošanu;
 • koordinē ar prezidentūras organizāciju saistītos administratīvos, loģistikas, finanšu un drošības jautājumus kopējo prezidentūras pasākumu un citu norišu nodrošināšanai Latvijā un ārvalstīs;
 • koordinē kultūras programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs;
 • koordinē sabiedrisko attiecību un komunikācijas programmas sagatavošanu un tās īstenošanu Latvijā un ārvalstīs.

Sekretariāts veic šādus uzdevumus:

 • koordinē valsts institūciju darbību ar prezidentūras sagatavošanu un norisi saistītajos jautājumos, sadarbojoties ar valsts institūciju deleģētajām amatpersonām;
 • prezidentūras nodrošināšanā sadarbojas ar valsts institūcijām, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām;
 • koordinē lēmumu pieņemšanas procedūru izstrādi prezidentūras sagatavošanas un norises posmiem;
 • sadarbībā ar ministrijām, Valsts kanceleju un Valsts administrācijas skolu koordinē prezidentūras personāla plānošanu, piesaisti un apmācību;
 • sadarbībā ar ministrijām un Valsts kanceleju izvērtē pasākumu, aktivitāšu un prezidentūras nodrošināšanai paredzēto finanšu līdzekļu plānu, apkopo un sagatavo kopējo ar prezidentūru saistīto izdevumu tāmi, kā arī sagatavo ziņojumu par pasākumu un aktivitāšu īstenošanas gaitu un finanšu līdzekļu izlietojumu;
 • piemērojot nepieciešamās procedūras, veic iepirkumus, lai nodrošinātu prezidentūras organizatorisko darbību;
 • koordinē sadarbību ar starptautiskajām un nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem un komercsabiedrībām, lai piesaistītu līdzekļus pasākumu vai pakalpojumu līdzfinansēšanai;
 • koordinē pasākumu norisi Latvijā, kā arī ar delegāciju uzņemšanu, drošību un transportu saistīto jautājumu risināšanu un sniedz atbalstu, organizējot prezidentūras pasākumus ārvalstīs;
 • koordinē prezidentūras darbībai nepieciešamās valsts informācijas sistēmas un vienotā datortīkla izveidi darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem;
 • nodrošina telpas un aprīkojumu sekretariāta vajadzībām;
 • veic aprēķinus par nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu sekretariāta darbību un īstenotu paredzētos pasākumus, kā arī atbild par sekretariātam piešķirtā finansējuma izlietojumu;
 • valsts vārdā veic privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami sekretariāta funkciju nodrošināšanai;
 • veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

Sekretariāta nolikums atrodams šeit.

Diskusijas par Latvijas prezidentūras prioritātēm

Aicinām piedalīties Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāšu diskusijās

Kopsavilkums par globālajām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm, kā arī esošajām Latvijas politikas prioritātēm

Informatīvi analītisks materiāls diskusijām par globālām tendencēm un ES darba kārtības aktualitātēm 

Ziņojums par esošajām Latvijas politikas prioritātēm

Priekšlikumi Latvijas prezidentūras nozaru prioritātēm –rezultāti no 10 tematiskajām diskusijām par Latvijas prezidentūras prioritātēm

Pārskata diskusijas par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm 6.septembrī video ieraksts

Kopsavilkums par nozaru diskusijām un pārskata diskusiju

Priekšlikumi Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programmas prioritātēm un to sasniegšanas riski

 

Pētījumi veikti Valsts kancelejas administrētā Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta „Atbalsts strukturālo reformu ieviešanai valsts pārvaldē” (identifikācijas Nr. 1DP/1.5.1.1.1/10/IPIA/CFLA/004/002) aktivitātes 6.1. „Atbalsts Prezidentūras darba programmas izstrādei” (iepirkuma identifikācijas Nr. MK VK 2011/29 ESF) ietvaros. Projekts 100% apmērā tiek finansēts no ESF līdzekļiem.

Projektu īsteno Latvijas Politologu biedrība, sadarbojoties ar vadības konsultāciju un revīzijas uzņēmumu „Ernst & Young Baltic“ SIA un virkni nozaru ekspertu.

Diskusiju darba kārtības

1. diskusija- Eiropas Savienības ārējā un drošības politika

2. diskusija- Lauksaimniecība un zivsaimniecība

3. diskusija- Nodarbinātība, sociālā politika, veselība un patērētāju aizsardzība

4. diskusija- Reģionālā attīstība

5.diskusija- Tieslietas un iekšlietas

6.diskusija-  Izglītība, zinātne un kultūra

7.diskusija- Transports un elektroniskie sakari

8.diskusija- Vide un enerģētika

9.diskusija- Ekonomika un finanses

10.diskusija- Konkurētspēja

11.diskusija- Latvijas prezidentūras prioritāšu meklējumos

12.diskusija- Diskusija valsts pārvaldei par Latvijas prezidentūras Es Padomē prioritātēm

13.diskusija- Pārskata sabiedriskā diskusija par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm

Prezidentūras rīcības plāns 

2012.gada 12.jūnijā Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par gatavošanos prezidentūrai 2011.gadā un 2012.gada piecos mēnešos, kā arī ar turpmākajiem uzdevumiem papildinātu prezidentūras rīcības plānu.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžets

2012.gada 24.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principi un vadlīnijas, lai nodrošinātu budžeta veidošanas caurskatāmību, kā arī vienotu pieeju prezidentūras budžeta izdevumu aprēķināšanā dažādās valsts institūcijās. 

„2012.gada 10.jūlija Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai un 2012.gada 12.jūlijā tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.334 „Par papildu finansējumu, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā

2012.gada 16.augusta Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai un 2012.gada 29.augustā tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr.413 „Par papildus nepieciešamo finansējumu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā sagatavošanai un nodrošināšanai”.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē personāls

2012.gada 24.aprīlī Ministru kabinets izskatīja un pieņēma zināšanai Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē personāla piesaistes un motivēšanas vadlīnijas, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus un praksi valsts pārvaldes iestādēs personāla piesaistei un motivēšanai, lai nodrošinātu Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē.

Aktualitātes

Jaunākajām aktualitātēm var sekot līdz sekretariāta mājaslapā
17.12.2012. Uzsāk darbu pie prezidentūras drošības jautājumu nodrošināšanas
12.12.2012. Apgūst Zviedrijas pieredzi prezidentūru ES Padomē veidošanā
11.12.2012.

Vienojas atbalstīt Austrumu partnerības samita rīkošanu 

04.12.2012.

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts izsludina atklātus konkursus uz dažādām amata vietām - juriskonsulta/-es (ierēdņa) amatu, projektu koordinatora (darbinieka/-ces) amatu (mediju jautājumos), projektu koordinatora (darbinieka/-ces) amatu  (sabiedriskās attiecības), informācijas tehnoloģiju un tehnoloģisko nodrošinājumu projektu koordinatora/-es (darbinieka/-ces) amatu, projektu koordinatora/-es (ierēdņa/-es) amatiem (prezidentūras darba programma un institucionālie jautājumi), prezidentūras personāla projektu koordinatora/-es (darbinieka/- ces) amatu. Visas vakances ir uz noteiktu laiku.

04.12.2012. Sadarbosies ar nevalstiskajām organizācijām prezidentūras veidošanā
22.11.2012. Tikšanās 4.12. „ NVO loma Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē gatavošanā un īstenošanā”
09.11.2012. Aicina izmantot prezidentūras pieredzi ilgtermiņa attīstībai
08.11.2012.

Iepazīstinās ar Francijas prezidentūras pieredzi

18.10.2012.

Uz pirmo tikšanos sanāks prezidentūras Kultūras programmas darba grupa

15.10.2012. Uzsāk darbu Prezidentūras finanšu plānošanas un uzraudzības vadītāja
04.10.2012 Itālija, Latvija un Luksemburga vienojas par sadarbību trio prezidentūras ieviešanā
03.10.2012 Rīgā notiks pirmā trio prezidentūras Eiropas Savienības Padomē tikšanās
03.10.2012 Latvija turpina pārņemt Dānijas pieredzi prezidentūras rīkošanā
28.09.2012. Inga Skujiņa Atvērto durvju dienā diskutē ar skolēniem un studentiem par prezidentūru ES Padomē
26.09.2012 Saeimā prezentē pirmās aprises Latvijas prioritātēm ES prezidentūrā
03.09.2012. Uzsāk darbu Prezidentūras personāla jautājumu vadītāja
30.08.2012. Veidos informācijas sistēmu ātrai un drošai dokumentu apritei
29.08.2012.

Aicina piedalīties diskusijā par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm

23.08.2012.

Uzsāks mācības Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšanai

16.08.2012. Atbalsta papildu finansējuma piešķiršanu Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanai un nodrošināšanai
14.08.2012. Iepazīstinās NVO pārstāvjus ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sagatavošanas gaitu
11.07.2012. Sagatavos priekšlikumus Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm konkurētspējas jomā
09.07.2012.

Diskutēs par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm ekonomikā un finanšu sfērā

03.07.2012. Izstrādās priekšlikumus Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm vides un enerģētikas jomā
27.06.2012.

Diskutēs par ES prezidentūras prioritātēm transporta un elektronisko sakaru jomās

21.06.2012. Sagatavos priekšlikumus Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm izglītībā, zinātnē un kultūrā
19.06.2012.

Diskutēs par Latvijas prezidentūras ES Padomē interesēm tieslietās un iekšlietās

12.06.2012. Notiks diskusija par potenciālajām Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju aizsardzības jomās
06.06.2012.

Diskutēs par Latvijas prezidentūras ES Padomē iespējamajām prioritātēm lauksaimniecībā un zivsaimniecībā

04.06.2012.

Atklāj diskusiju ciklu par Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm

24.04.2012

Atbalsta Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē budžeta veidošanas principus un vadlīnijas

23.04.2012

Diskutēs par Latvijas kā ES prezidējošās valsts prioritātēm (Latvijas Politologu biedrība)

17.02.2012.

Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts darbu sāks 1.februārī

30.11.2011.

Vienojas par Prezidentūras sagatavošanas sekretariāta institucionālo risinājumu