Baltkrievija

06.02.2015. 16:34

 

Palīdzība Baltkrievijai

2005.gadā Latvijas Transatlantiskā Organizācija (LATO) un biedrība "Atvērtā Baltkrievija" organizēja iepazīšanās vizīti Baltkrievijas reģionālo mediju un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai iepazīstinātu ar dažādām valstij un sabiedrībai būtiskām jomām: masu mediju un nevalstisko organizāciju loma valstī; Latvijas un Baltkrievijas ekonomiskās attiecības, kā arī cilvēktiesību aizsardzība. LATO un Latvijas Transatlantiskais Jauniešu Klubs (LTJK) 2005.gadā uzsāka arī kopīgu informatīvu akciju "Par brīvu Baltkrieviju!".

2006.gada Eiropas Savienība ir nākusi klajā ar aicinājumu ES valstīm sniegt baltkrievu jauniešiem iespēju studēt kādā no ES valstu augstākajām mācību iestādēm. Latvija ir atbalstījusi trīs stipendijas baltkrievu studentiem mācībām Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Baltijas Starptautiskā akadēmijā.

Projekta ilgums: 2006.gada 1.septembris – 2007.gada 31.janvāris.

Projekta mērķis: sniegt Latvijas ieguldījumu Baltkrievijas pilsoniskas sabiedrības veidošanā un demokrātisko vērtību Baltkrievijas sabiedrībā attīstīšanā.

Projekta ietvaros nodrošināja iespēju trijiem baltkrievu studentiem turpināt izglītību izvēlētajā specialitātē Latvijā, kā arī iesaistīt baltkrievu studentus nevalstisko organizāciju darbā, ("Atvērtā Baltkrievija", "LATO", "Latvijas Jaunatnes Padome") kuru darbība vērsta uz Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu un demokratizācijas procesu veicināšanu.

Finansējums no Ārlietu ministrijas budžeta attīstības sadarbības līdzekļiem – 3 575 LVL. 

 

2007. gadā atbilstoši Attīstības sadarbības politikas plānam, Latvija ievērojami aktivizēja palīdzību Baltkrievijai. Tika realizēti projekti, kas veicina reģionālo sadarbību un pašvaldību pieredzes nodošanu baltkrievu pusei, vides aizsardzību, kontaktus ar Baltkrievijas neatkarīgo vēsturnieku asociāciju, kam sekoja raksta publicēšana laikrakstā "Diena", NVO sektora tika atbalstīta Baltkrievijas "Sieviešu neatkarīgā demokrātiskā kustība", kā arī tika uzsākts projekts ar mērķi veicināt Baltkrievu speciālistu un studentu profesionālo apmācību. 2007.gada attīstības sadarbības projekti Baltkrievijā. Kopumā 2007. gadā Baltkrievijā tika aizsākti vai realizēti 6 projekti, par 41 836.61 LVL.

 

2008. gadā Baltkrievijā tika īstenots projekts Baltkrievijas valsts un nevalstisko organizāciju vadītāju profesionālai apmācībai (projekta īstenotāji: biedrība "Līdere", Rīgas Juridiskā augstskola un Rīgas Ekonomikas augstskola), kā arī baltkrievu studentu apmācība Latvijā (projekta īstenotājs: RTU Rīgas Biznesa skola).

2008. gadā tika pieņemta kārtība, kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu LR vēstniecībām Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā. 2008. gadā Latvijas vēstniecībai Baltkrievijā attīstības projektu īstenošanai tika piešķirti 25 000 LVL. Savus projektus varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, komersanti, pašvaldības un valsts iestādes. Latvijas vēstniecības Baltkrievijā pārraudzībā attīstības sadarbības projektus īstenoja Baltkrievijas "Sieviešu neatkarīgā demokrātiskā kustība" un Rīgas Juridiskā augstskola. Vienu no 2008. gada attīstības sadarbības projektiem Latvijas vēstniecība īstenoja kopā ar Baltkrievijas speciālistiem, veicot pētījumu par aktuālajiem procesiem Baltkrievijas ekonomikā. 

Granta projektu konkursa ietvaros tiesības īstenot projektu ieguva Biedrība "Klubs "Māja-jaunatne vienotai Eiropai".

Plašāka informācija par 2008.gada projektiem

 

Informācija par 2009.gadā īstenotajiem projektiem.

 

Noderīga informācija:

1. EK delegācijas Baltkrievijā mājas lapa 

2. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=22&year=2008&country=7351

3. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bo.html