Valstu saraksts, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās

24.03.2004. 15:15

Valsts, spēkā no:

Baltkrievija, 18.06.1995.

Igaunija, 03.04.1993.

Lietuva, 03.04.1993.

Kirgīzija, 24.03.2001.

Krievija, 28.03.1995.

Moldova, 18.07.1996.

Polija, 05.09.1995.

Ukraina, 11.08.1996.

Uzbekistāna, 12.05.1997.