Latvijas palīdzība Afganistānai

06.02.2015. 14:36

2007. gadā Latvija uzsāka attīstības sadarbības projektu īstenošanu Afganistānā, Farjabas provincē, kur izvietoti Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīri.

No 2007. līdz 2009. gadam Afganistānā rotācijas kārtībā strādāja trīs Ārlietu ministrijas politiskie un attīstības padomnieki, kuru uzdevums bija sadarbībā ar afgāņu vietējām varas struktūrām un citiem starptautiskiem donoriem identificēt, īstenot un uzraudzīt Latvijas puses finansētus vai līdzfinansētus attīstības projektus.

Pirmais Latvijas finansētais attīstības sadarbības projekts tika pabeigts 2008. gada 29.maijā. Projekta ietvaros ierīkota avota ūdens uzkrāšanas un piegādes sistēma trīs Farjabas provinces ciemiem, ar dzeramo ūdeni apgādājot piecus tūkstošus vietējo iedzīvotāju. Dzeramais ūdens tika pievadīts arī skolai, kurā mācās 1300 skolnieku. Projekts tika īstenots sešos mēnešos un tā kopējās izmaksas bija 58 044 USD (aptuveni 31 tūkstotis latu). No Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības budžeta projekta īstenošanai tika piešķirti 23 950 latu, savukārt atlikusī projekta budžeta summa tika segta no vietējiem līdzekļiem, ciematu iedzīvotājiem piedaloties projekta īstenošanā.

 

2008. gadā Latvija turpināja palīdzības projektu īstenošanu Afganistānā, Farjabas provincē. 20. septembrī notika svinīgā ceremonija par godu pirmā akmens iemūrēšanai tiesu nama pamatos. Kopumā projekta ietvaros tika uzcelti 3 tiesu nami, apmācīti tiesneši un tiesu darbinieki. Projekta kopējās izmaksas bija 500.000 EUR. Projekts īstenots ar Latvijas līdzfinansējumu (25 000 LVL no attīstības sadarbības līdzekļiem, 45220 Ls no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem saskaņā ar MK rīkojumu). 400 000 EUR projektā ieguldīja Eiropas Komisija. 2009. gada 11. februārī tika atklāts pirmais tiesu nams.

Savukārt 2008. gada 25. decembrī Farjabas provincē tika pabeigta jauna vietējā policijas iecirkņa būve ar aizsargājošo sienu, autonomu elektrības ģeneratoru, ūdens ieguves aku. Projekta kopējās izmaksas 27 000 LVL. Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar ASV militārajiem un Norvēģijas policijas pārstāvjiem Farjabas provincē.

2008. gada nogalē, sākoties aukstajai sezonai, par Latvijas līdzekļiem tika sagādātas ziemas segas Farjabas provinces ciematu trūcīgajiem iedzīvotājiem.

Komunikāciju projekta ietvaros 2008. gada oktobrī Afganistānu apmeklēja Latvijas televīzijas žurnālists Sandijs Semjonovs, kurš sagatavoja vairākus videomateriālus, dokumentējot Latvijas īstenotos projektus Farjabas provincē, vienlaikus veicinot Latvijas iedzīvotāju informētību un izpratni  par mūsu valsts sniegtās palīdzības nozīmi. Informācija par 2008.gadā īstenotajiem projektiem

 

2009. gada 6. martā Japānas vēstniecībā Kabulā tika parakstīts līgums par Japānas valdības piešķirto finansējumu Afganistānas nevalstiskajai organizācijai Turkistānas Atjaunošanas organizācija (Turkistan Rehabilitation Facility - TRF). Projekta mērķis - veikt upes attekas un kanāla izveidi lauksaimniecībai izmantojamo ūdens resursu novadīšanai uz vairākiem ciematiem Afganistānas Farjabas provinces Paštun Kotas rajonā. Minēto projektu 2008.gadā Japānas valdības Grant Assistance For Grass - Roots Projects  (Finanšu atbalsts praktiskiem projektiem) fonda finansējumam ieteica Latvijas puse. Informācija par 2009.gadā īstenotajiem projektiem

 

2010. gada jūnijā Ārlietu ministrija sadarbībā ar Valsts Policijas koledžu īstenoja attīstības sadarbības projektu ar Afganistānu likuma varas stiprināšanas jomā. Pieredzes apmaiņas vizītē Rīgā uzturējās četri Afganistānas Farjabas provinces Kriminālizmeklēšanas departamenta vadoši policijas darbinieki un viens izmeklēšanas prokurors. Afganistānas pārstāvji Valsts Policijas koledžā papildināja zināšanas kriminālizmeklēšanas jomā un, tiekoties ar kolēģiem Valsts policijā, pārrunāja ikdienas darba specifiku Latvijā un Afganistānā. Kopumā tika secināts, ka abu valstu kriminālpoliciju darba metodes un organizācija ir salīdzināma, kas nepieciešamības gadījumā paver iespējas sadarbībai konkrētu krimināllietu izmeklēšanai starptautiskā mērogā. Vienlaikus jāatzīst, ka šādas sadarbības veiksmīgu norisi iespējams kavētu atšķirīgās tehniskās iespējas Latvijā un Afganistānā. Afganistānas pārstāvji izteica interesi izveidojušos sadarbību turpināt, stiprinot Afganistānas Nacionālās policijas profesionālo kapacitāti un starptautisko sadarbību, tādējādi veicinot nepieciešamās reformas likuma varas jomā Afganistānā. Informācija par 2010.gadā īstenotajiem projektiem