Ukraina

09.02.2015. 10:27

UKRAINA

Palīdzība Ukrainai

Palīdzības projektus Ukrainai Latvija sāka realizēt 2007. gadā. Palīdzības projekti un prioritātes tika definēti 2007. gada Attīstības sadarbības politikas plānā Projekti ir orientēti uz pašvaldību attīstības veicināšanu, NVO kapacitātes celšanu, veterināro un pārtikas diagnostikas speciālistu apmācību, pieredzes nodošanu investīciju piesaistē un eksporta veicināšanā, atbalstu informācijas izplatībā par ES un NATO Ukrainas jaunatnes vidū. Minētajā gadā pirmo reizi Latvijas vēstniecībām palīdzības saņēmējvalstīs tika piešķirti līdzekļi ar mērķi iniciēt un administrēt attīstības sadarbības projektus rezidences valstīs. Vēstniecībā Ukrainā tika piešķirti 15 000 LVL. Attīstības sadarbības projekti Ukrainā 2007. gadā Kopumā gadā palīdzot Ukrainai realizēti 9 projekti par summu 99 232.91 LVL.

Plašāka informācija par 2007.gada projektiem

 

Atbilstoši Attīstības sadarbības 2008. gada plānam, Latvijas Pašvaldību savienība turpināja atbalstu pašvaldību reformai Ukrainā.

2008. gadā tika pieņemta kārtība, kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu priekšizpētes vizītēm attīstības sadarbības politikas plānā 2008.gadam noteiktajās prioritārajās jomās. Iesniegumus par finansējuma piešķiršanu priekšizpētes vizītēm varēja iesniegt Latvijas Republikā reģistrētas biedrības, nodibinājumi, komersanti, valsts iestādes vai pašvaldības. Iespēju apmeklēt Ukrainu priekšizpētes vizītē izmantoja Latvijas Republikas Zemkopības ministrija un Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

2008. gadā tika pieņemta kārtība, kādā Ārlietu ministrija piešķir finansējumu LR vēstniecībām Gruzijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Tāpat kā 2007. gadā, arī 2008. gadā vēstniecībai Ukrainā attīstības projektu īstenošanai tika piešķirti 15 000LVL. Projektus iesniegt tika aicinātas Latvijas Republikā reģistrētas biedrības un nodibinājumi, komersanti, pašvaldības un valsts iestādes. Latvijas vēstniecības Ukrainā pārraudzībā, attīstības sadarbības projektus īstenoja Ukrainas "Starptautiskās attīstības un biznesa atbalsta asociācija", Ukrainas labdarības fonds "Sabiedrības transformācijas institūts" un Ukrainas "Jaunatnes sociālās adaptācijas centrs "Gadsimta veselība"". 

2008. gada granta projektu konkursa ietvaros tiesības īstenot projektus Ukrainā ieguva biedrība "Mediju radošā studija" un Latvijas Pašvaldību savienība.

Plašāka informācija par 2008.gada projektiem

 

Informācija par 2009.gadā īstenotajiem projektiem.

 

Noderīga  informācija:  

1. ES – Ukrainas Partnerības un sdarbības līgums

1.2. ES-Ukrainas Rīcības plāns

2. http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2008&country=7512

3. https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/up.html