Vēstniecības darbinieki

12.09.2019. 10:54

Inga Skujiņa, ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece

Pulkvedis Edgars Einiks, aizsardzības atašejs

Jānis Bērziņš, padomnieks (politiskie jautājumi), pārstāvniecības vadītājas vietnieks

Dace Pogenpola, konsulārās nodaļas vadītāja

Marta Kovisāre, 2. sekretāre (ekonomikas politikas jautājumi)

Matīss Ranka, 2. sekretārs (konsulārie jautājumi)

Ingars Veicis, 2. sekretārs (konsulārie jautājumi)

Helmuts Salnājs, nozares atašejs (eksporta un investīciju jautājumi)

Kaspars Rožkalns, nozares atašejs (eksporta un investīciju jautājumi)

Agita Dūve, kultūras projektu vadītāja

Kaspars Adijāns, mediju un publiskās diplomātijas projektu vadītājs

Sabīne Uščina, vēstnieces asistente

Arnis Jirgens, mājas pārvaldnieks

Santa Lemkina, finanšu uzskaitvede