Latvijas-Vācijas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas un Vācijas attiecības kvalitatīvi ir attīstījušās no "Baltijas valstu advokāta" līdz uzticamai partnerībai ES un NATO. Latvijas un Vācijas attiecībām raksturīga aktīva divpusējo vizīšu apmaiņa, dinamiskas ekonomiskās attiecības, regulāri starpparlamentārie kontakti, tieša sadarbība ar federālajām zemēm, kā arī plaša sadarbība starp dažādām institūcijām. Latvijas un Vācijas attiecības turpina attīstību ar kopīgu mērķi par vienotas un politiski stabilas Eiropas nākotni, kā arī drošu un ekonomiski attīstītu Baltijas jūras reģionu.