Ziņas Iedzīvotāju reģistrā

03.05.2019. 12:18

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu, ja persona, kurai ir Latvijas valstiskā piederība, pastāvīgi uzturas ārpus Latvijas, tās pienākums ir paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, kā arī citas izmaiņas Iedzīvotāju reģistrā iekļautajās ziņās par sevi, saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un par personām, kas atrodas tās aizbildnībā vai aizgādnībā, ja šīs izmaiņas izdarītas ārvalstu institūcijās.

Ziņas iespējams reģistrēt, griežoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē vai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību.

Dzīvesvietas reģistrācija

Ziņu reģistrācija par laulību

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs reģistrētu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. aizpildīts iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī.

2. Starptautiskā laulības apliecība.

3. Sava un dzīvesbiedra/-es pases kopija.

Ziņu reģistrācija par laulības šķiršanu

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs šķirtu laulību, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. aizpildīts iesniegums par laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī.

2. Šķiršanās tiesas sprieduma oriģināls.

3. Pases kopija.

Ziņu reģistrācija par bērnu

Lai ar Latvijas vēstniecības Vācijā starpniecību reģistrētu ziņas par ārvalstīs dzimušu bērnu, vēstniecībā personīgi jāiesniedz vai jānosūta šādi dokumenti:

1. Brīvas formas iesniegums.

2. Starptautiskā dzimšanas apliecība.

3. Pases kopija.

Plašāka informācija atrodama Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes mājaslapā.