Vēstniecības izziņas

09.12.2020. 20:26

Vai Latviju esat informējuši par savu dzīvesvietu Vācijā? Tas ir priekšnosacījums, lai saņemtu pakalpojumu!
Ja tas vēl nav noticis, nosūtiet mums papildus zemāk minētiem dokumentiem arī aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā. 
Elektroniski dzīvesvietu iespējams reģistrēt arī patstāvīgi portālā Latvija.lv.

 

 

 


Lai saņemtu izziņu no Latvijas Iedzīvotāju reģistra (par ģimenes stāvokli un citiem jautājumiem, izņemot par adresi) uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai;
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 4. apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas:
 5. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu Vācijas robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

valsts nodeva 5,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, izziņa

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Izziņa tiek izsniegta vācu valodā.

 

 


Lai saņemtu izziņu no Latvijas Iedzīvotāju reģistra par adresi (bijušo adresi Latvijā u.c. vai pašreizējo adresi Vācijā) uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai;
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 4. apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas;
 5. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu Vācijas robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

valsts nodeva 2,50 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, izziņa

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Izziņa tiek izsniegta vācu valodā.

 

 


Lai saņemtu izziņu par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai; 
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 4. apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas konsulārās nodevas:
 5. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu Vācijas robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

NB! Šim dokumentam nav paredzēts izsniegt “Daudzvalodu standarta veidlapu”, kas tiek izsniegta, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1191 (2016. gada 6. jūlijs) par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības Eiropas Savienībā, un grozījumiem Regulā (ES) Nr. 1024/2012. Tomēr arī uz šo dokumentu ir attiecināms regulas pirmais pants, kas nosaka, ka tam nav nepieciešams papildus apliecinājums ar Apostille.

konsulārā nodeva 40,00 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Izziņa tiek izsniegta latviešu valodā.

Ja izsniegto izziņu nepieciešams tulkot vācu valodā, latviešu-vācu tulkus var atast šai saitē: http://www.justiz-dolmetscher.de/

 

 


Lai pieprasītu izziņu par vadītāja apliecību no CSDD Transportlīdzekļu reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta:
 1. iesniegums izziņas izsniegšanai;
 2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 4. apliecinājumu (bankas kvīts kopiju vai internetbankas izdruku), ka ir pārskaitīta konsulārā nodeva par izziņas izsniegšanu;
 5. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu Vācijas robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

konsulārā nodeva 40 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Izziņa tiek izsniegta vācu valodā.

 

 


Lai pieprasītu izziņu par personas (ne)sodāmību Latvijā no Sodu Reģistra, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu jānosūta:
 1. pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta:  „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dokumenta par (ne) sodāmību izprasīšanas procesā”, un jāparakstās);
 2. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
 3. pieprasījuma anketa;
 4. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
 5. apliecinājumus (bankas kvīts kopijas vai internetbankas izdrukas), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas divos dažādos vēstniecības kontos:
 6. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts pa pastu Vācijas robežās, ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

valsts nodeva par izziņas izprasīšanu 4,27 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, izziņa par (ne)sodāmību

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par izziņas izprasīšanu 40 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Ja izziņa nepieciešama angļu vai krievu valodā, tad konsulārā nodeva par izziņas tulkošanu 5,01 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

NB! JA IZZIŅAI PAR (NE)SODĀMĪBU NEPIECIEŠAMS PAPILDUS APLIECINĀJUMS AR APOSTILLE UN TĀ TIKS IZMANTOTA CITĀ VALSTĪ, NEVIS VĀCIJĀ – PIEPRASĪŠANAS KĀRTĪBA IR CITA. LŪDZAM PAR TO SAZINĀTIES AR VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRO NODAĻU.