Pilsonības jautājumi

03.05.2019. 14:05

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Latvijas pilsonības atjaunošana

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

Plašāka informācija par pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.