Pilsonības jautājumi

15.10.2020. 17:53

Bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni

Atteikšanās no Latvijas pilsonības

Latvijas pilsonības atjaunošana

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

Plašāka informācija par pilsonības jautājumiem pieejama Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.