Dzimšanas apliecību un laulības dokumentu izprasīšana un Apostille

09.12.2020. 20:49

Vai Latviju esat informējuši par savu dzīvesvietu Vācijā? Tas ir priekšnosacījums, lai saņemtu pakalpojumu!
Ja tas vēl nav noticis, nosūtiet mums papildus zemāk minētiem dokumentiem arī aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā. 
Elektroniski dzīvesvietu iespējams reģistrēt arī patstāvīgi portālā Latvija.lv.

 

 

NB! Saskaņā ar Civilstāvokļu aktu reģistrācijas likuma 6. panta trešo daļu personai, kurai ārvalsts iestādē jāiesniedz civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošs dokuments (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecība), kas izsniegts dzimtsarakstu nodaļā LPSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, ir pienākums izprasīt jaunu dokumentu.

 


 Jauna dokumenta izprasīšana (dokumentam apliecinājums ar Apostille nav nepieciešams)

Dokumentu iespējams izprasīt ar Daudzvalodu standarta veidlapu, ko izsniedz saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1191. Tā atceļ atsevišķu publisku dokumentu un to apliecinātu kopiju legalizācijas un Apostille prasību Eiropas Savienībā, ja tos izdevusi kādas dalībvalsts publiskā iestāde un šie dokumenti ir paredzēti iesniegšanai citas dalībvalsts publiskajās iestādēs. Plašāka informācija par dokumentu legalizācijas un Apostille prasības atcelšanu Eiropas Savienībā pieejama šeit.

Lai izprasītu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību, lūdzam uz vēstniecības Konsulāro nodaļu nosūtīt (NB! Ja laulība ir šķirta, jaunu laulības apliecību nevar izsniegt, tās vietā var pieprasīt izziņu par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu. Informāciju skatīt šeit):

  1. aizpildītu iesniegumu (noteikti jānorāda adrese un tālruņa numurs);
  2. aizpildītu iesniegumu par savu adresi Vācijā;
  3. Latvijas nepilsonim - uzturēšanās atļaujas Vācijā kopija;
  4. apliecinājumu (bankas kvīts kopiju vai internetbankas izdruku), ka ir pārskaitītas valsts un konsulārās nodevas par dokumenta izsniegšanu un saņemšanu;
  5. ja vēlaties dokumentu saņemt kopā ar daudzvalodu standarta veidlapu, papildus ir jāsamaksā konsulārā nodeva 40 EUR apmērā;
  6. ja vēlaties, lai dokuments tiktu nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā Vācijas robežās, papildus ir jāsamaksā konsulārā nodeva 10 EUR apmērā;

Valsts nodeva 7 EUR apmērā jāsamaksā vēstniecībā vai jāpārskaita uz šādu kontu
Saņēmējs: Valsts kase
IBAN: LV81 TREL 1060 1109 1910 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, apliecība

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Konsulārā nodeva 40 EUR apmērā par daudzvalodu standarta veidlapu jāsamaksā vēstniecībā vai jāpārskaita uz šādu kontu:
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Konsulārā nodeva par pastu 10 EUR apmērā jāsamaksā vēstniecībā vai jāpārskaita uz šādu kontu
Saņēmējs: Ārlietu ministrija
IBAN: LV20 TREL 2110 0360 3600 0
Bankas nosaukums: Valsts kase
BIC: TRELLV22
Maksājuma mērķis: Vv1, vārds, uzvārds, pakalpojums

UZMANĪBU! Lūdzam neaizmirst norādīt maksājuma mērķī kodu "Vv1" (divi burti "v" un cipars "1").

Dokuments tiek izsniegts latviešu valodā 5 darba dienu laikā.

Vēstniecībā izdotos dokumentus ar Apostille apliecināt nevar!

 


Jauna dokumenta izprasīšana (dokumentam apliecinājums ar Apostille ir nepieciešams)

No 2019.gada 1.jūlija dokumentu ar Apostille Konsulārajā departamentā vairs nevarēs apliecināt, to veiks zvērināti notāri:

Latvijas Zvērinātu notāru padome
Tālrunis: +371 67218955
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Ja tomēr ir nepieciešams dokuments, kuru ir jāapliecina ar Apostille, lūdzam tieši sazināties ar attiecīgo iestādi Latvijā:

 

- Civilstāvokļa aktu dokumenti (dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības) un izziņas (par laulību ar ierakstu par laulības šķiršanu)
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments  
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
Mājaslapa: https://www.tm.gov.lv/lv/cits/lv-ministrija-struktura-dd-html

 

- Tiesu spriedumi par laulības šķiršanu, Padomes regulas (EK) 2201/2003 39.pantā paredzētais sertifikāts par spriedumu laulības šķiršanas lietā
-- Ja laulība škirta pie zvērināta notāra, jāvēršas pie attiecīgā notāra
Zvērinātu notāru padome
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: https://www.latvijasnotars.lv/notaries_map
-- Ja laulība škirta tiesā, jāvēršas attiecīgajā tiesā
Tiesu administrācija 
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājas lapa: https://tiesas.lv/tiesas/saraksts

 

- Izziņas par darba stāžu, pensiju
Latvijas Nacionālais arhīvs  
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 
Mājaslapa: https://www.arhivi.gov.lv/

 

- Izziņas no Iedzīvotāju reģistra (par ģimenes stāvokli, dzīvesvietu u.c.)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Mājaslapa: www.pmlp.gov.lv

 

NB! Ja izprasāmā dokumenta īstumu nepieciešams apliecināt/legalizēt (Apostille) izmantošanai ārvalstīs, tas jānorāda iesniegumā Latvijas attiecīgajai iestādei.

 

 


Esoša dokumenta apliecināšana ar Apostille

Ja Latvijā (nevis vēstniecībā) jau izdotu dokumentu nepieciešams apliecināt ar Apostille, to var izdarīt, sazinoties ar:

Latvijas Zvērinātu notāru padomi
Tālrunis: +371 67218955
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..