Dzīvesvietas deklarēšana ārvalstīs

08.03.2019. 16:18

Saskaņā ar Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu, Latvijas vēstniecība Beļģijā sniedz konsulāros pakalpojumus personu apliecinošu dokumentu (pases un personas apliecības) izgatavošanas, izziņu izsniegšanas, dokumentu izprasīšanas un citos jautājumos tikai personām, kuras Iedzīvotāju reģistrā kā savu dzīvesvietu norādījušas Beļģiju vai Luksemburgu.

Personām, kuras uzturas ārpus Latvijas ilgāk par 3 mēnešiem, saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 15. panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumu par Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtību 30. punktu, ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (PMLP) par savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstī. Savukārt par dzīvesvietas maiņu ārvalstī PMLP jāpaziņo 30 dienu laikā pēc ārvalsts adreses maiņas.

Iesniegumu var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajai nodaļai. Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.
  • klātienē vai nosūtot pa pastu vēstniecībai Beļģijā (23 avenue des Arts, 1000 Bruxelles). Iesniedzot iesniegumu klātienē, obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Nosūtot iesniegumu pa pastu, tam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija.

Par iesnieguma iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.

Paziņojot par dzīvesvietas adresi ārvalstī, ziņas par personas iepriekšējo dzīvesvietas adresi Latvijā Iedzīvotāju reģistrā automātiski tiks aizstātas ar ziņām par jauno dzīvesvietas adresi. Līdz ar to personai nav jāvēršas attiecīgajā iestādē, lai anulētu ziņas par tās deklarēto dzīvesvietas adresi Latvijā.

Mainot dzīvesvietu ārvalstīs, personai ir jāpaziņo jaunā dzīvesvietas adrese ārvalstīs. Atgriežoties Latvijā, personai ir jādeklarē dzīvesvieta Latvijā.