Konsulārā informācija

10.07.2020. 08:50

Informējam, ka līdz turpmākam paziņojumam Latvijas vēstniecība Baltkrievijā turpina nodrošināt tikai konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās. 

Diennakts dežūrtālrunis Latvijas valstspiederīgajiem ārkārtas situācijās: +371 26337711 

 

Vīzu pieteikumi tiek pieņemti tikai vīzu centrā “Pony Express”. Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt šādas personu kategorijas:

- Latvijas valstspiederīgo laulātie, bērni līdz 21 gada vecumam un personas, kas atrodas aizbildnībā vai apgādībā, kuru pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārpus Latvijas Republikas;

- trešo valstu pilsoņi, kuri atgriežas savas pastāvīgās dzīvesvietas valstī - Latvijā;

- darbinieki un speciālisti, kuru ieceļošanas nepieciešamību Latvijā komersantu saistību izpildei apliecinājusi LIAA (arī sezonas strādnieki);

- personas, kas ceļo ārkārtēju ģimenes apstākļu dēļ (humāni apsvērumi, piemēram, slimība, bēres);

- preču un kravu pārvadātāji;

- jūrnieki, kuriem jānokļūst savā darba vietā uz kuģa;

- diplomātisko un dienesta pasu turētāji, kuri strādā Latvijā. 

Saistībā ar izmaiņām Minskas lidostas pakalpojumu cenrādī ar 01.07.2020. nodeva par tranzīta vīzu noformēšanu Minskas lidostā ir noteikta 180 EUR apmērā. Latvijas pilsoņu un nepilsoņu bērniem līdz 14 gadu vecumam tranzīta vīzas noformēšana Minskas lidostā ir bezmaksas.

Atgriešanās Latvijā

Atgriešanās Latvijā ir iespējama caur Minskas lidostu. Ielidojot Minskas lidostā, jāsaņem Baltkrievijas tranzīta (izceļošanas) vīza. Aptuvenās izmaksas 20 - 30 EUR.

Pēc ielidošanas jāmeklē transfērs, kas aizvestu līdz Baltkrievijas-Latvijas robežkontroles punktam Urbāni - Silene.  Izceļošana no Baltkrievijas iespējama tikai caur Baltkrievijas - Latvijas robežu. 

Ir pieejami transfēri no Minskas lidostas, kurus iespējams rezervēt iepriekš pakalpojuma sniedzēja mājaslapā vai pa telefonu pēc ielidošanas. Rezervējot pa telefonu, maksimālais auto gaidīšanas laiks - 30 min - 60 min. 

https://taxi-best.by/mtaxi?d=Urbany-Silene

https://maxtax.by/transfer-aeroport-minsk-2-urbany-silene/

https://www.tpb.by/Minsk-BorUrbani.aspx 

 Robeža jāpāriet ar kājām. Latvijas pusē jābūt patstāvīgi organizētam privātajam transportam, lai nokļūtu mājās.

 Informācija par reisiem, kuri ielido Minskas lidostā, atrodama šeit: http://airport.by

Latvijas valstspiederīgais Baltkrievijā var ieceļot tikai ar derīgu pasi.

Ja tiek plānots izmantot Baltkrieviju, lai atgrieztos Latvijā, un pasei ir beidzies derīguma termiņš, ir nepieciešams noformēt atgriešanās apliecību tuvākajā Latvijas vēstniecībā.

Latvijas vēstniecības apliecinājums par to, ka pase ar beigušos derīguma termiņu var joprojām tikt izmantota kā personu apliecinošs dokuments, netiek uzskatīts par pietiekošu pamatu ieceļošanai Baltkrievijā.

Tāpat aicinām pirms došanās uz Baltkrieviju iepriekš nofotografēties, lai paātrinātu Baltkrievijas vīzas saņemšanas procesu.

Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumi ārkārtējās situācijas apstākļos

Kopš 11. jūnija Latvijas pilsoņi var ieceļot Baltkrievijā bez nepieciešamības 14 dienas pavadīt pašizolācijā, robežas šķērsošanas punktā uzrādot negatīvu COVID-19 testu, kas ir veikts ne vēlāk kā divas diennaktis pirms robežas šķērsošanas - http://minzdrav.gov.by/ru/novoe-na-sayte/o-perechne-stran-v-kotorykh-registriruyutsya-sluchai-infektsii-covid-19/. Ja tests netiek uzrādīts, tad uz Latvijas pilsoņiem attiecas prasība 14 dienas pavadīt pašizolācijā Baltkrievijā. 

Latvijas valstspiederīgie var šķērsot Baltkrieviju tranzītā bez 14 dienu pašizolācijas - http://government.by/upload/docs/file10035c84c92d9a81.PDF

Informējam, ka sākot ar 2020. gada 26. februāri Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā sniegtie konsulārie pakalpojumi (uzturēšanās atļauju jautājumi, personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana, pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit

 

Šengenas vīzas saņemšana

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt kompānijas ‘’Pony Express’’ Vīzu centrā,  adrese: Minska, Kalvarijskaja 42. Vīzu centra pieņemšanas laiki: darba dienās no 9:00 līdz 17:00 (papildinformācija pieejama „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by)

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai vēstniecībā var iesniegt šādas kategorijas:

  • Etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni;
  • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;
  • Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;
  • Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
  • personas, kuras dodas uz Latviju oficiālo vizīšu ietvaros (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti valsts vai pašvaldību līmenī).
  • Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

*Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties.

 

Sākot ar 23.06.2015. Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kas ir 12 gadus vecas un vecākas, iesniedzot vīzu pieteikumus jāierodas personīgi.

 

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļauju noformēšanai notiek ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Par vēstniecības sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.

 

Publisko dokumentu legalizācija

Vēstniecībā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.