Konsulārā informācija

29.03.2020. 10:47

Uzmanību!

Atgriešanās Latvijā ir iespējama caur Minskas lidostu. Ielidojot Minskas lidostā, jāsaņem Baltkrievijas tranzīta (izceļošanas) vīza. 

Pēc ielidošanas jāmeklē transfērs vai vietējais iekšzemes pasažieru autobuss, kas aizvestu līdz Baltkrievijas-Latvijas robežkontroles punktam Urbani - Silene.  Braucot ar sabiedrisko transportu, jādodas līdz Braslavai, kas atrodas 15 km attālumā no robežas šķērsošanas punkta Urbani - Silene.  

Ir pieejami transfēri no Minskas lidostas, kurus iespējams rezervēt iepriekš pakalpojuma sniedzēja mājaslapā vai pa telefonu pēc ielidošanas. Rezervējot pa telefonu, maksimālais auto gaidīšanas laiks - 30 min - 60 min. 

https://taxi-best.by/mtaxi?d=Urbany-Silene

https://maxtax.by/transfer-aeroport-minsk-2-urbany-silene/

https://www.tpb.by/Minsk-BorUrbani.aspx 

 Robeža jāpāriet ar kājām. No Silenes līdz Daugavpilij ir 30 km. 

 Informācija par reisiem, kuri ielido Minskas lidostā, atrodama šeit: http://airport.by

 

 

Ievērojot ārkārtējo situāciju Latvijā un koronavīrusa pandēmiju ierobežojošos pasākumus ārvalstīs, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības no 16. marta līdz 14. aprīlim turpinās nodrošināt konsulāro palīdzību ārkārtas situācijās. Vienlaikus informējam, ka nenotiks plānveida apmeklētāju pieņemšana klātienē.

Šo izmaiņu mērķis ir ievērot piesardzības pasākumus un iespējami nepieļaut infekcijas izplatīšanos. Arī turpmāk tiek nodrošināta pārstāvniecību darba nepārtrauktība, kā arī iespēja sazināties ar pārstāvniecībām pa telefonu, e-pastu vai pastu.

Aicinām Latvijas valstspiederīgos ievērot vietējo varasiestāžu norādījumus, kas vērsti uz pandēmijas ierobežošanu, un izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību.

 Vīzu pieteikumi tiks pieņemti tikai vīzu centrā “Pony Express”. Dokumentus vīzas saņemšanai var iesniegt tikai šādas personu kategorijas:

 • Veselības aizsardzības profesionāļi, veselības aizsardzības līdzekļu pētnieki un sociālās aprūpes darbinieki;
 • Personas, kas ceļo ārkārtēju ģimenes apstākļu dēļ (humāni apsvērumi, piemēram, slimība, bēres);
 • Humanitārās palīdzības sniedzēji, kuru ieceļošana saistīta ar darba pienākumu veikšanu - saskaņojot ar vēstniecību;
 • Preču un kravu pārvadātāji;
 • Ilgtermiņa D kategorijas vīzu pieteikumi var tikt pieņemti tikai humānu apsvērumu vai valsts interešu dēļ - saskaņojot ar vēstniecību.

Informējam, ka sākot ar 2020. gada 26. februāri Latvijas Republikas vēstniecībā Baltkrievijas Republikā sniegtie konsulārie pakalpojumi (uzturēšanās atļauju jautājumi, personu apliecinošu dokumentu noformēšana, izziņu sagatavošana, pilsonības jautājumi, dokumentu izprasīšana u.c.) tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Elektroniski pierakstīties pakalpojumu saņemšanai ir iespējams šeit

Šengenas vīzas saņemšana

Dokumentus Šengenas vīzas noformēšanai var iesniegt kompānijas ‘’Pony Express’’ Vīzu centrā,  adrese: Minska, Kalvarijskaja 42. Vīzu centra pieņemšanas laiki: darba dienās no 9:00 līdz 17:00 (papildinformācija pieejama „Pony Express” mājaslapā http://pony-visa.by)

Pieteikumus Šengenas vīzas noformēšanai vēstniecībā var iesniegt šādas kategorijas:

 • Etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni;
 • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;
 • Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;
 • Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
 • personas, kuras dodas uz Latviju oficiālo vizīšu ietvaros (uzrādot nosūtošās organizācijas vēstuli un uzņemošās puses apliecinājumu par oficiālu vizīti valsts vai pašvaldību līmenī).
 • Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

*Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties.

 

Sākot ar 23.06.2015. Šengenas vīzu pieteicējiem tiek veikta biometrisko datu iegūšana (pirkstu nospiedumi). Personām, kas ir 12 gadus vecas un vecākas, iesniedzot vīzu pieteikumus jāierodas personīgi.

 

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļaujas saņemšanai

Dokumentu iesniegšana uzturēšanās atļauju noformēšanai notiek ceturtdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00 pēc iepriekšēja pieraksta.

Par vēstniecības sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties tikai ar bankas maksājumu kartēm vai ar pārskaitījumu uz Valsts kases kontu.

 

Publisko dokumentu legalizācija

Vēstniecībā iesniedzamajiem Baltkrievijas Republikā izsniegtajiem publiskajiem dokumentiem jābūt apstiprinātiem ar apliecinājumu "Apostille"  Baltkrievijas Republikas kompetentajā iestādē.