Latvijas un Azerbaidžānas divpusējās attiecības

02.12.2014. 19:09

Latvijas Republika attiecības ar Azerbaidžānas Republiku veido, pamatojoties uz divpusējās sadarbības principiem un Latvijas kā ES un NATO dalībvalsts statusu. Valstu attiecības ir draudzīgas un konstruktīvas, tiek uzturēts aktīvs politiskais dialogs, savstarpēji sadarbojas nozaru ministrijas. Valstis ir abpusēji ieinteresētas veicināt ekonomisko sadarbību.