Səfirlik

21.03.2020. 15:15

Səfirliyin işçiləri:

Daynis Qarançs

Latviya Respublikasının Azərbaycanda Fövqəladə və Səlahiyyətli  

 

Vija Buša
Müşavir

Inese Zaurova
İkinci Katib

Elmira Mirzəyeva
Mədəniyyət, Təhsil və İqtisadı əməliyyatlar üzrə mütəxəssis

Leyla Zulfugarova
İnzibati İşlər üzrə köməkçi