Səfirlik

08.08.2018. 11:46

Səfirliyin işçiləri:

Juris MAKLAKOVS

Latviya Respublikasının Azərbaycanda Fövqəladə və Səlahiyyətli  

 

Vija Buša
Müşavir

Inese Zaurova
İkinci Katib, konsul

Leila Ahmedova
İnzibati İşlər üzrə köməkçi

Yelena Qurbanova
Səfirin köməkçisi