Vienlīdzīgas nākotnes partnerība

06.06.2016. 11:48

Vienlīdzīgas Nākotnes Partnerības (Equal Futures Partnership, turpmāk-Partnerība) iniciatīvas uzsākšanu rosināja ASV 2012.gada ANO Ģenerālās asamblejas 67.sesijas ietvaros. Latvija iniciatīvai pievienojās 2013.gada aprīlī. Partnerības mērķis ir veicināt sieviešu pilnvērtīgu iesaisti sabiedriskajā dzīvē un nodrošināt iekļaujošu ekonomisko izaugsmi. Vienlīdzīgas nākotnes partnerības iniciatīvas dalībvalstis ir Amerikas Savienotās Valstis, Austrālija, Austrumtimora, Bangladeša, Beļģija, Benina, Čīle, Dānija, Horvātija, Indonēzija, Itālija, Japāna, Jaunzēlande, Jordānija, Latvija, Lielbritānija, Maroka, Meksika, Nīderlande, Peru, Senegāla, Sjerraleone, Šveice, Somija, Taizeme, Tanzānija, Tunisija, kā arī Eiropas Savienība. Atbalstu iniciatīvai sniedz Pasaules Banka, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcija (UN Women), kā arī vadošas biznesa un bezpeļņas organizācijas.

Partnerības ietvaros dalībvalstis paziņo nacionālās apņemšanās sieviešu politisko un ekonomisko iespēju veicināšanai, iesaistot nacionālā līmeņa atbildīgās institūcijas un nevalstiskās organizācijas. Latvijas prioritātes, darbojoties šajā iniciatīvā, ir sieviešu ekonomisko iespēju veicināšana, sieviešu veselības aprūpes pieejamības uzlabošana, vardarbības pret sievietēm ierobežošana, konkrētāk cilvēku tirdzniecības un fiktīvo laulību ierobežošana.