Starptautiskās organizācijas, kuru dalībvalsts ir Latvija

22.01.2021. 10:56

Ārlietu ministrija veic Latvijas ikgadējās dalības iemaksas šādās starptautiskās organizācijās un fondos:

Starptautiskās organizācijas/ fonda nosaukums

Iestāšanās datums

Apvienoto Nāciju Organizācija (UN)

17.09.1991

Reģionālās sadarbības organizācija (RCC)

20.12.2007

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO)

14.10.1991

Pasaules Tirdzniecības organizācija(WTO)

17.12.1998

Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija (OPCW)

02.05.1996

Baltijas jūras valstu padome (CBSS)

05.03.1992

Hāgas Privāttiesību konference(HCCH)

11.08.1992

Eiropas Padome (CoE)

02.02.1995

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (OSCE)

10.09.1991

Vispārējā kodolizmēģinājuma aizlieguma organizācija (CTBTO) 

14.06.2001

Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO)

26.02.2004

Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Pensiju fonds

26.02.2004

Starptautiskā holokausta piemiņas alianse (IHRA)

18.12.2003

Vasenāras vienošanās (WA)

 01.01.2005

Starptautiskā Frankofonijas organizācija (OIF)

08.02.2007

Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts (EUISS)

27.06.2007

Eiropas Attīstības Fonds (EDF)

30.10.2003

Āzijas-Eiropas fonds (ASEF)

01.05.2004

ANO Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos (UNRWA) 

10.12.2020

Ieroču tirdzniecības nolīgums (ATT)

12.12.2013

Eiropas Izcilības centrs

11.04.2017

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

01.07.2016

Eiropas Komisijas bēgļu mehānisms Turcijā

22.03.2016

Eiropas Civilo krīžu noregulējuma izglītības centrs 30.06.2020

Ārlietu ministrija ir kā līdzatbildīgā iestāde sekojošās organizācijās, kurās Latvijas ikgadējās dalības iemaksas veic citas ministrijas:

Starptautiskās organizācijas/ fonda nosaukums

Iestāšanās datums

Pasaules Veselības organizācija (WHO)

05.12.1991

Pārtikas un Lauksaimniecības organizācija (FAO)

25.08.2004

Starptautiskā Krimināltiesa (ICC)

01.09.2002

Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA)

22.01.1997