Latvijas dalība Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē (IHRA)

13.10.2016. 13:31

1998. gadā Zviedrijas premjerministra Jorana Pēršona vadībā tika izveidota Darba grupa starptautiskajai sadarbībai holokausta izglītībā, piemiņā un pētniecībā, kas sākotnēji starptautiski bija pazīstama ar anglisku saīsinājumu ITF jeb Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research. 2000. gadā Stokholmā notika holokausta jautājumiem veltīts starptautisks forums. Forums pieņēma deklarāciju, kurā, atzīstot, ka pasaule joprojām piedzīvo genocīdu, etniskās tīrīšanas, rasismu, antisemītismu, ksenofobiju, dalībvalstis vienojās, ka starptautiskā sabiedrība ir atbildīga par cīņu pret šādām nepieņemamām izpausmēm un rīcību. Forums deklarēja: "Mums jāstiprina mūsu tautu morālā apņemšanās, un mūsu valdību politiskā apņemšanās, lai nākamās paaudzes spētu saprast holokausta cēloņus, kā arī apzinātos tā izraisītās sekas."

2012. gadā ITF pieņēma lēmumu par nosaukuma maiņu, pārdēvējot to par Starptautisko holokausta piemiņas aliansi (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA)). IHRA ir kļuvusi par 31 valstu apvienību, ar kuru sadarbojas vairākas starptautiskās un reģionālās organizācijas. IHRA novērotāja statusā ir pārstāvēta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) plenārsēdēs.

IHRA darbs norit vairākās darba grupās - Akadēmiskajā darba grupā, Izglītības darba grupā, Memoriālu un muzeju darba grupā un Komunikācijas darba grupā, kā arī vairākās komitejās – Antisemītisma un holokausta noliegšanas komitejā, Romu genocīda komitejā, kā arī Holokausta, genocīda un noziegumu pret cilvēci komitejā.

Latvija par ITF un sekojoši par IHRA dalībnieci kļuva 2004. gada nogalē. Latvijas delegāciju IHRA vada Ārlietu ministrijas pārstāvis un tajā darbojās citu ministriju, kā arī saistīto institūciju pārstāvji.

Papildus informācijai:

International Holocaust Remembrance Alliance mājas lapa.