Sankciju saraksti

16.09.2020. 10:00
  • Sankcijas

 

  • ANO sankcijas

 Konsolidētais ANO Drošības padomes pieņemto sankciju sarakstu konsolidētā versija pieejama šeit.

  • ES sankcijas

Lai piekļūtu sankciju sarakstiem, ir nepieciešams izveidot EU Login kontu, kas ir izdarāms, reģistrējoties šajā vietnē.

Eiropas Savienības pieņemto sankciju sarakstu konsolidētās versijas pieejamas šeit: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/fsd/fsf.

Konsolidētais saraksts izveidots kā konsultatīvs palīgs un meklēšanas instruments, vienlaikus juridiski saistošas ir  tikai tiesību aktu publikācijas ES Oficiālajā Vēstnesī https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv.

  • ASV sankcijas

ASV OFAC (Office for Foreign Assets Control) pieņemto sankciju saraksti ir pieejami šeit: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/.

Lai aplūkotu ASV OFAC pieņemtās sankcijas, ir nepieciešams izvēlēties sankciju režīmu vai aizpildīt kādu no sankcionētā subjekta meklēšanas kritēriju logiem.

“Sankciju karte” sniedz aktuālo informāciju par sankcijām, ko noteikušas ES un ANO. Tā ir pieejama šeit: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

“Sankciju karti” uztur un pilnveido Eiropas Komisija.

Sankciju karte norāda uz konkrētiem sankciju veidiem, sniedz tiešu norādi uz tiesību aktu vai rezolūciju, ar kuru pieņemta konkrētā sankcija, nodrošina izvērstu meklēšanas mehānismu, kā arī detalizētus paskaidrojumus, piemēram, par to, kādas preces ir aizliegts ievest valstī, utt.

 

Informatīvie materiāli:

Kas jāzina uzņēmējiem par sankcijām?

Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos

Jautājumi - atbildes par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos