ANO sankcijas

17.05.2019. 09:05
 • Sankcijas

Latvijai ir saistošas ANO Drošības padomes rezolūcijās noteiktās starptautiskās sankcijas. ANO Drošības padomes noteiktās sankcijas Latvijai ir saistošas nekavējoties līdz ar to pieņemšanu. Visas ANO Drošības padomes noteiktās sankcijas pārņem Eiropas Savienība, izdodot normatīvos aktus, kas ir tieši juridiski saistoši visām tās dalībvalstīm.

ANO Drošības padome nosaka sankcijas, lai reaģētu uz starptautiskām krīzēm un starptautisko tiesību pārkāpumiem, tostarp cīnītos ar terorismu un terorisma finansēšanu, kā arī masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (proliferāciju) un proliferācijas finansēšanu, kā arī ar citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem Šajā sadaļā ir iespējams atrast jaunākās ANO sankcijas un to grozījumus. Tās netiek publicētas latviešu valodā.

Informatīvs materiāls par ANO sankcijām pieejams šeit.

Saite uz konsolidēto ANO sankciju sarakstu pieejama šeit.

Jaunākās izmaiņas un papildinājumi ANO sankciju sarakstā:

 

 • 2019. gada 14. maijā ANO Drošības padomes komiteja Irākas sankciju režīmam, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 1518 (2003), izslēdza no sankcionēto personu saraksta 4 uzņēmumus. Saraksts ar uzņēmumiem pieejams https://www.un.org/press/en/2019/sc13807.doc.htm 
 • 2019. gada 14. maijā ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), izslēdza no sankcionēto personu saraksta NESSIM  BEN MOHAMED  AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI  https://www.un.org/press/en/2019/sc13808.doc.htm 
 • 2019. gada 14. maijā ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), papildināja sankcionēto personu sarakstu ar 1 veidojumu - ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL- K)  https://www.un.org/press/en/2019/sc13806.doc.htm 
 • 2019. gada 1. maijā  ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), veica 80 labojumus sankcionēto personu saraktā iekļautajām fizisikajām un juridiskajām personām. Saraksts ar veiktajiem labojumiem  ir pieejams šeit - https://www.un.org/press/en/2019/sc13799.doc.htm 
 • 2019. gada 1. maijā ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), iekļāva sankcionēto personu sarakstā  MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI (Masood Azhar, Pakistānā bāzēta teroristiska grupējuma vadītājs). https://www.un.org/press/en/2019/sc13798.doc.htm
 • 2019. gada 22. aprīlī ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), izslēdza no sankcionēto personu saraksta FETHI BEN HASSEN BEN SALEM  AL-HADDAD.  https://www.un.org/press/en/2019/sc13787.doc.htm

 • 2019. gada 18. aprīlī ANO Drošības padomes Komitejas sankciju režīmam pret Centrālāfrikas Republiku, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 2127 (2013), sankcionēto personu sarakstā iekļāva vienu personu ABDOULAYE HISSENE. https://www.un.org/press/en/2019/sc13786.doc.htm
 • 2019. gada 17. aprīlī ANO Drošības padomes Komitejas sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), veica izmaiņas ierakstam par ARIS SUMARSONOhttps://www.un.org/press/en/2019/sc13784.doc.htm 
 • 2019. gada 13. aprīlī  ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), izslēgusi no sankcionēto personu saraksta - DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS). https://www.un.org/press/en/2019/sc13779.doc.htm 
 • 2019. gada 28. februārī ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), papildināja sankcionēto personu sarakstu ar vienu personu – HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN. https://www.un.org/securitycouncil/content/hamza-usama-muhammad-bin-laden