ANO sankcijas

21.03.2019. 23:28
  • Sankcijas

Latvijai ir saistošas ANO Drošības padomes rezolūcijās noteiktās starptautiskās sankcijas. ANO Drošības padomes noteiktās sankcijas Latvijai ir saistošas nekavējoties līdz ar to pieņemšanu. Visas ANO Drošības padomes noteiktās sankcijas pārņem Eiropas Savienība, izdodot normatīvos aktus, kas ir tieši juridiski saistoši visām tās dalībvalstīm.

ANO Drošības padome nosaka sankcijas, lai reaģētu uz starptautiskām krīzēm un starptautisko tiesību pārkāpumiem, tostarp cīnītos ar terorismu un terorisma finansēšanu, kā arī masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu (proliferāciju) un proliferācijas finansēšanu, kā arī ar citiem starptautisko tiesību pārkāpumiem Šajā sadaļā ir iespējams atrast jaunākās ANO sankcijas un to grozījumus. Tās netiek publicētas latviešu valodā.

Informatīvs materiāls par ANO sankcijām pieejams šeit.

Saite uz konsolidēto ANO sankciju sarakstu pieejama šeit.

Jaunākās izmaiņas un papildinājumi ANO sankciju sarakstā:

  • 2019. gada 28. februārī ANO Drošības padomes Komiteja sankciju režīmam pret teroristu organizācijām ISIL (Da’esh) un Al-Qaida, kas izveidots saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūcijām 1267 (1999), 1989 (2011) un 2253 (2015), papildināja sankcionēto personu sarakstu ar vienu personu – HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN. https://www.un.org/securitycouncil/content/hamza-usama-muhammad-bin-laden