Starptautiskā konferencē diskutē par sabiedrībai draudzīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jautājumiem

16.12.2014. 09:04

6. novembrī ārlietu ministra padomnieks Viktors Makarovs, atklājot starptautisku konferenci „Pelnīt šodien vai investēt rītdienā? Uzņēmumu risinājumi un pieredze”, atzīmēja valdības, uzņēmēju un sabiedrības pārstāvju konstruktīvu dialogu par Atbildīgas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības rīcības plāna izstrādi. Viktors Makarovs uzsvēra, ka korporatīvās sociālās atbildības jautājumus nevar uzskatīt par labdarību, un svarīgākais ir atrast līdzsvaru starp sabiedrisko labumu un biznesa interesēm.

Ārlietu ministra padomnieks atzīmēja atbildīgas uzņēmējdarbības jautājuma nozīmīgumu globālajā ekonomiskajā darba kārtībā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO/OECD) Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem, vienīgo spēkā esošo daudzpusēji apstiprināto korporatīvas atbildības instrumentu, ko iesaistītās valdības ir apņēmušās veicināt pasaules mērogā, lai uzlabotu investīcijām labvēlīgus apstākļus un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību.

Pasākumā uzņēmēji un eksperti dalījās pieredzē korporatīvās sociālās atbildības politikas izstrādē un ieviešanā, sniedzot praktiskus ieteikumus. Tika pārrunāta uzņēmumu pieredze, kas ir saistīta ar atbildīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu, rīkiem atbildīgu piegādātāju izvēlei, ētikas prasībām uzņēmumu iepirkumos un komercdarījumos, informētības un izpratnes par korporatīvās sociālās atbildības principiem veicināšanu. Dalībnieki dalījās atziņās par sociāli atbildīgas rīcības ieguvumiem uzņēmumiem un sabiedrībai.

Konferencē piedalījās Ekonomikas ministrijas, VAS "Latvenergo", SIA “Lursoft”, pētījumu kompānijas TNS, SIA RIMI, advokātu biroja „Borenius” pārstāvji, Lielbritānijas firmas “Inovation Forum” dibinātājs Tobiass Webs (Tobias Webb), Somijas Ražotāju konfederācijas pārstāve Tūli Makela (Tuuli Mäkelä) un citi.

Konference tika organizēta LDDK sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, LIAA, uzņēmumiem VAS CSDD, SIA Lursoft, kā arī Frīdriha Eberta fondu. 

Informācija par konferenci, ESAO/OECD Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem un Latvijas nacionālā kontaktpunkta sniegtajām iespējām ir pieejama, Ārlietu ministrijas mājas lapā izveidotajā Latvijas nacionālā kontaktpunkta index.php?option=com_content&view=article&id=18155 target="_blank">sadaļā.