Starptautiskā konferencē diskutē par korporatīvās sociālās atbildības jautājumiem

08.11.2013. 16:15

7. novembrī Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andrejs Pildegovičs, atklājot starptautisku konferenci „Korporatīvā sociālā atbildība konkurētspējīgai uzņēmējdarbībai. Atbildīgs bizness labākai dzīvei”, uzsvēra, ka Latvijas ekspertīze un pieredze Latvijai prioritāros sadarbības reģionos, jo īpaši Eiropas Austrumu kaimiņu reģiona un Centrālāzijas valstīs ir pieprasīta un augstu novērtēta. Pēdējo desmit gadu laikā Latvija ir atbalstījusi virkni jomu, tādējādi sniedzot ieguldījumu šo reģionu valstu tiesiskuma un ilgtspējīgās attīstības veicināšanā. Šīs aktivitātes kā starptautisko organizāciju ietvaros, tā arī divpusējā līmenī palīdz radīt uzņēmējdarbībai labvēlīgāku vidi, kas savukārt veicina piemērotus apstākļus atbildīgai biznesa darbībai.

Konferenci atklāja arī LDDK prezidents Viktors Gavrilovs, savukārt dalībnieku vidū bija arī ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, Latvijas uzņēmēji, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), ANO, ES, OECD Uzņēmējdarbības un rūpniecības konsultatīvās padomes (BIAC), Starptautiskās Darba organizācijas (IOE) pārstāvji.

OECD Finanšu un uzņēmumu lietu direktorāta Investīciju nodaļas pārstāve Marilū Dipona (Mari-lou Dupont) konferencē uzsvēra atbildīgas uzņēmējdarbības jautājuma nozīmīgumu globālajā ekonomiskajā darba kārtībā, it īpaši pēdējos divos gados. Eksperte iepazīstināja ar OECD Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem norādot, ka labs veids, kā nodrošināt sava uzņēmuma atbilstību starptautiskajiem korporatīvās sociālās atbildības principiem un standartiem ir uzņēmuma statūtus, korporatīvās sociālās atbildības stratēģijas vai ētikas kodeksus balstīt uz OECD Vadlīnijām. 

Pasākumā uzņēmēji un eksperti dalījās pieredzē korporatīvās sociālās atbildības principu ieviešanā Latvijā, sniedzot praktiskus ieteikumus. Tika pārrunāta uzņēmumu prakse, kas ir saistīta ar ilgtspējas pārskata ieinteresētajām pusēm sagatavošanu, korupcijas novēršanas pasākumiem, sadarbību ar piegādātājiem, darba drošības prasību ievērošanu, ieguldījumu vides aizsardzībā un ekoloģisko radītāju uzlabošanu.  Ārvalstu eksperti iepazīstināja ar standartiem, rekomendācijām un labas prakses piemēriem. Dalībnieki atzīmēja, ka atbildīgiem uzņēmumiem ir lielākas iespējas saņemt un saglabāt sabiedrības atbalstu savām aktivitātēm, kas ir būtisks ilgtermiņa darbības stratēģijas elements. Tāpat atbildīga uzņēmējdarbības prakse ir efektīvs veids, kā pārvaldīt riskus, dažādot piedāvājumu un paaugstināt produktivitāti.

Konference tika organizēta LDDK sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu, kā arī uzņēmumiem AS „Latvenergo”, AS „Latvijas elektriskie tīkli” un SIA „Lattelecom”. 

Informācija par konferenci, OECD Vadlīnijām un Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sniegtajām iespējām ir pieejama Ārlietu ministrijas mājas lapā izveidotajā Latvijas Nacionālā kontaktpunkta sadaļā.