Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD)

01.11.2018. 16:26

Kas ir OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (angliski - Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961. gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 35 attīstītākās pasaules valstis, tai skaitā arī 22 ES dalībvalsti. OECD savu misiju definē kā demokrātijas un tirgus ekonomikas principu ievērošanas veicināšanu, kā arī valstu ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstības sekmēšanu globalizācijas kontekstā.

OECD paplašināšanās

Lai stiprinātu organizācijas ietekmi un kompetenci globālā un dalībvalstu līmenī, 2002. gada decembrī OECD pieņēma lēmumu par darba grupas izveidi pastāvīgo pārstāvju līmenī, lai uzsāktu diskusijas par organizācijas paplašināšanos. 2004. gada maijā tika publiskota Japānas vēstnieka Seičiro Noboru (Seiichiro Noboru) vadītās darba grupas izstrādātā OECD paplašināšanās stratēģija (A Strategy for Enlargement and Outreach). Tā paredzēja organizācijas paplašināšanos no 30 līdz 40 - 45 dalībvalstīm nākamās desmitgades laikā, kā arī precizēja valstu dalības kritērijus

Latvijas pievienošanās OECD

Latvijas iestāšanās OECD jau ilgu laiku bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm. 1996. gadā Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi iesniedza deklarāciju, kurā tika pausta Baltijas valstu vēlēšanās nākotnē iegūt OECD dalībvalsts statusu. Latvijas mērķis pievienoties organizācijai atkāroti tika izteikts 2004. gadā un nostiprināts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. augustā pieņemtajās Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnēs. Vēlme iestāties OECD tika pausta arī 2006. gadā. 2012. gada 26. jūnijā OECD ģenerālsekretāram A. Gurijam tika iesniegta Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska vēstule ar atkārtotu pieteikumu par Latvijas iestāšanos organizācijā. 2013. gada 30. maijā Parīzē notiekošajā OECD Padomes sēdē dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos. 2016. gada 11. maijā OECD Padome pieņēma lēmumu uzaicināt Latviju pievienoties OECD. Latvija oficiāli kļuva par OECD 35. dalībvalsti 2016. gada 1. jūlijā, Latvijai iesniedzot pievienošanās rakstu Francijas valdības depozitārijā.

OECD un Latvijas sadarbība pirms Latvijas iestāšanās OECD

Kopš neatkarības atjaunošanas Latvija īstenojusi radikālas politiskās, ekonomiskās un administratīvās reformas. To rezultātā salīdzinoši īsā laikā veiksmīgi noslēdzies pārejas periods uz tirgus ekonomiku. Nozīmīgs solis ceļā uz Latvijas attīstību bijusi arī pievienošanās tādām starptautiskajām organizācijām kā Pasaules Tirdzniecības organizācija (1999. gada 10. februārī) un Eiropas Savienība (2004. gada 1. maijā). Apzinoties, ka tautsaimniecības sekmīgu un ilgtspējīgu attīstību nosaka ekonomiskie procesi pasaulē, Latvijas interesēs ir sadarboties ar OECD – nozīmīgāko globālās ekonomikas veidošanas forumu.

Latvijas ieguvumi no dalības OECD

OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem. Dēvēts arī par labākās prakses klubu, OECD apvieno 35 dalībvalstis, kas kopumā veido 80% no globālās ekonomikas.

Latvijas dalība OECD sniedz starptautisku kvalitātes zīmogu, apliecinot Latvijas atbilstību augstākajiem standartiem uzņēmējdarbībā, finanšu darījumos, korporatīvajā pārvaldībā, korupcijas apkarošanā starptautiskajos darījumos u.c.

OECD nozaru politiku un reformu izvērtējumi, kā arī uz pierādījumiem balstītas rekomendācijas Latvijas sabiedrībai svarīgos jautājumos – uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošana, produktivitātes palielināšana, nevienlīdzības mazināšana, reformas izglītībā, cīņa ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas, cīņa pret korupciju - sniedz iespēju uzlabot Latvijas valsts pārvaldes efektivitāti, valsts konkurētspēju un iedzīvotāju labklājības līmeni.

Ar OECD Korporatīvās pārvaldības principiem un OECD vadlīnijām valstij piederošu uzņēmumu korporatīvai pārvaldībai var iepazīties šeit.

OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem Latvijas nacionālais kontaktpunkts

OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem ir valdību rekomendācijas multinacionālajiem uzņēmumiem, kas paredz brīvprātīgus principus un standartus atbildīgai biznesa veikšanai.

OECD ģenerālsekretāra Anhela Gurijas (Angel Gurría) publiskā lekcija „Latvija – ceļā uz dalību OECD” Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā

Lekcijas teksts (latviešu valodā)

Lekcijas teksts (angļu valodā)

Lekcijas videoieraksts

"Kā kļūt par labāku valsti" Intervija ar OECD ģenerālsekretāru Anhelu Gurija nedēļas žurnālam IR