Rīgā notiks 31. Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) pārvaldnieku sanāksme

13.02.2015. 15:43

No 29. līdz 30. maijam Rīgā notiks 31. Āzijas un Eiropas fonda (ASEF) pārvaldnieku sanāksme.

Starptautisko sanāksmi rīko Ārlietu ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju un Mākslas muzeju "Rīgas Birža".

Āzijas un Eiropas fonds (Asia-Europe Foundation – ASEF) ir vienīgā pastāvīgā institūcija, ko nodibinājusi Āzijas - Eiropas sanāksme (Asia-Europe MeetingASEM). ASEM tika izveidota  1996. gadā kā  starpvaldību forums dialogam un sadarbībai, lai padziļinātu Āzijas un Eiropas attiecības, lai risinātu kopīgus politiskus, ekonomiskus, sociālus, kā arī kultūras jautājumus. Savukārt ASEF ir dibināts 1997. gadā un veicina sapratni, stiprina attiecības un sekmē sadarbību starp iedzīvotājiem, institūcijām, kā arī organizācijām. ASEF kopā ar aptuveni 700 partneru organizācijām līdz šim ir īstenojis vairāk nekā 600 projektu, galvenokārt - konferences, seminārus un praktiskas nodarbības. Fonda pasākumos aktīvi piedalījušies vairāk nekā 17 000 Āzijas un Eiropas iedzīvotāju. ASEF ir aptvēris plašu dalībnieku loku ar saviem partneru tīkliem, tīmekļa portāliem, izdevumiem, izstādēm un lekcijām. 

Pēc iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. gadā Latvija arī iesaistījās ASEM procesā. Šobrīd ASEM ir 49 dalībvalstis (Apvienotā Karaliste, Austrālija, Austrija, Bangladeša, Beļģija, Bruneja, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Filipīnas, Grieķija, Igaunija, Indija, Itālija, Japāna, Jaunzēlande, Kambodža, Kipra, Krievija, Ķīna, Koreja, Laosa, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malaizija, Malta, Mjanma, Mongolija, Nīderlande, Norvēģija, Pakistāna, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Singapūra, Somija, Šveice, Taizeme, Ungārija, Vācija, Vjetnama, Zviedrija), kā arī Eiropas Savienība un Dienvidaustrumāzijas Nāciju Asociācija - ASEAN (www.aseminfoboard.org).

Latvija sadarbojas arī ar ASEF izglītības, ilgtspējīgas attīstības un ekonomikas jomā (tā ir daļa no sešiem fonda darbības virzieniem – kultūras, izglītības, ilgtspējīgas attīstības, ekonomikas, pārvaldības un sabiedrības veselības). 2006. un 2008. gadā ASEF Rīgā organizēja attiecīgi 14. un 25. Āzijas – Eiropas lekciju kursu (Asia-Europe Lecture Tour), veltītu pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības tematikai. 

2009. gadā Rīgā ASEF organizēja arī ASEM Mūžizglītības mācību un zinātnes centra (Education and Research Hub for Lifelong Learning) Pētniecības tīkla sanāksmi "Mūžizglītības nacionālās stratēģijas". 2012. gada maijā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzstājās ar priekšlasījumu "Aktuālie notikumi Eiropas Savienībā un Latvijā" ASEF sekretariātā Singapūrā, bet 2013. gada martā Latvijas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ASEF sekretariātā nolasīja lekciju "Gudrā taupība un jaunais Baltijas izaugsmes modelis" zinātniekiem, diplomātiskā korpusa, domnīcu un uzņēmumu pārstāvjiem.

ASEF vadošajā struktūrvienībā – Pārvaldnieku padomē – darbojas 51 pārvaldnieks, ko izvirzījušas ASEF dalībvalstis. Latvijas pārvaldniece ASEF ir mākslas muzeja „Rīgas Birža” vadītāja Daiga Upeniece. Padome pilnā sastāvā tiekas trīs reizes divu gadu laikā. Tā pārskata ASEF stratēģiju un politiku, lai nodrošinātu to atbilstību ASEM pamatnostādnēm un prioritātēm. Padome arī uzrauga ASEF finanšu un budžeta izlietojumu. Padome tāpat apstiprina projektus un pasākumus. 2011. gada maijā Lietuvas Ārlietu ministrija rīkoja 26. ASEF pārvaldnieku sanāksmi Viļņā. 

Sīkāka informācija par ASEF, tā projektiem un darbību pieejama šeit un ASEF mājas lapā.