Lisabonas līguma ratifikācijas un sabiedrības informēšanas procesa darba plāns

14.11.2018. 15:46

2007.gada 13.decembrī Lisabonā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu vadītāji parakstīja Lisabonas līgumu. Pēc tam, kad 2009.gada 2.oktobra referendumā vairākums īru atbalstīja Lisabonas līgumu, nacionālo ratifikācijas procedūru noslēdza arī Čehija, un 2009.gada 1.decembrī Lisabonas līgums stājās spēkā.

Lai iepazīstinātu ar Lisabonas līgumā noteiktajām izmaiņām ES darbībā, Ārlietu ministrija 2007.gadā uzsāka un joprojām turpina īstenot sabiedrības informēšanas pasākumu, sadarbojoties ar Saeimu, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Eiropas Parlamenta informācijas biroju un citām iestādēm. Ar Lisabonas līgumu saistītās aktualitātes tiek atspoguļotas masu medijos.

Kad un kur?

Kas notiek?

Līguma izstrādes un ratifikācijas gaita

2007.gada 27.marts,

2007.gada 3.decembris, Rīga

Saeimas Eiropas lietu komisijas, Ārlietu komisijas un Ārlietu ministrijas pārstāvju diskusija par Lisabonas līgumu, piedaloties valsts pārvaldes iestāžu un nevalstiskā sektora pārstāvjiem.

2007.gada 4. decembris

Ministru kabinets apstiprina likumprojektu "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu".

2007.gada 12.decembris, Rīga

Ministru prezidenta A.Kalvīša un ārlietu ministra M.Riekstiņa preses konference par Lisabonas līgumu.

2008.gada 30.janvāris,

Rīga

Saeimas Eiropas lietu komisijas, Ārlietu komisijas un Ārlietu ministrijas pārstāvju diskusija par Lisabonas līgumu izbraukuma sēdē Ārlietu ministrijā.

2008.gada 30. janvāris

Lisabonas līguma sertificētās kopijas saņemšana no ES Padomes Ģenerālsekretariāta.

2008. gada 7. februāris

Likumprojekta "Par Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu", Lisabonas līguma un tā Nobeiguma akta sertificētās kopijas iesniegšana Valsts kancelejā tālākai virzībai uz Saeimu ratifikācijai.

2008.gada 8. maijs

Saeima ratificē Lisabonas līgumu.

Sabiedrības informēšanas pasākumi

2007.gada marts

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieka N.Popena un vecākā referenta R.Ādamsona publikācija "Līgums par Konstitūciju Eiropai – viens līgums, viens pīlārs, viena juridiska persona" ES informācijas aģentūras izdevumā "Latvija Eiropas Savienībā".

2007.gada 14.decembris

Ārlietu ministra M.Riekstiņa raksts "Lisabonas līgums – ieguvums Latvijai un Eiropai" laikrakstā "Diena".

Kopš 2008.gada janvāra

Ārlietu ministrijas mājas lapā pieejama plaša informācija par Lisabonas līguma ieviestajām izmaiņām ES darbībā un Latvijas ieguvumiem, kā arī uzskatāma prezentācija. Ar ES informācijas aģentūras un Europe Direct informācijas punktu starpniecību šie materiāli izmantojami sabiedrības informēšanas pasākumos visā Latvijā.

2008.gada 15.februāris,

Rīga

Ārlietu ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, ES informācijas aģentūras un Eiropas Parlamenta informācijas biroja rīkota konference "Lisabonas līgums – kā tas mūs ietekmēs?". Konferencē piedalās Eiropas Komisijas prezidents Ž.M.Barozu, ārlietu ministrs M.Riekstiņš, Pārdomas grupas priekšsēdētāja vietniece V.Vīķe-Freiberga.

2008.gada 29.februāris

Vienošanās ar ES informācijas aģentūru, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par informatīvu pasākumu un diskusiju organizēšanu Lisabonas līguma ieviešanai.

2008.gada 27.-28.marts, Rīga

Ārlietu ministrijas rīkots informatīvs seminārs Latvijas rajonu un reģionālajiem žurnālistiem par ārpolitikas un ES aktualitātēm, t.sk., par Lisabonas līgumu.

2008.gada 25.aprīlis, Rīga

Latvijas Juristu biedrības, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes, Juridiskās koledžas, Ārlietu ministrijas un Valsts prezidenta kancelejas kopīgi rīkota konference "Lisabonas līgums un Eiropas Savienības jaunie tiesiskie pamati".

2008.gada 7.maijs, Rīga

Ārlietu ministrijas un Technical Assistance Information Exchange Instrument of the European Commission (TAIEX) rīkota Baltijas ekspertu un nevalstisko organizāciju diskusija par Lisabonas līguma ieviešanas praktiskajiem aspektiem, piedaloties valsts iestāžu ES lietu ekspertiem, juristiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, žurnālistiem un citiem interesentiem.

2008.gada 25.septembris, Ventspils

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Juhansones dalība Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā rīkotā diskusijā par Lisabonas līgumu "Vērtības – faktiskais un sadomātais" diskusiju cikla "Par Eiropas nākotni pie kafijas tases" ietvaros.

2008.gada 2.oktobris, Jelgava

Ārlietu ministrijas ES departamenta ES vispārējo lietu nodaļas vadītājas V.Kleinbergas dalība Latvijas Pašvaldību savienības, Jelgavas rajona padomes, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Finanšu ministrijas rīkotā ES Reģionu komitejas Atvērto durvju dienu pasākumā Latvijā "ES reformu ieguldījums vietējo un reģionālo pašvaldību izaugsmē".

2008.gada 4.-7.novembris, Lisabona, Portugāle

Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizēts Latvijas žurnālistu seminārs Lisabonā, lai iepazīstinātu ar Portugāles pieredzi, izmantojot ES dotās iespējas.

2008.gada 30.-31.oktobris, Rīga

Ārlietu ministrijas rīkots informatīvs seminārs Latvijas rajonu un reģionālajiem žurnālistiem par ārpolitikas un ES aktualitātēm, t.sk., par Lisabonas līguma ratifikācijas gaitu.

Citi pasākumi

Sabiedrības informēšana par Lisabonas līgumu jau kopš 2008.gada ir viena no ES institūciju komunikācijas prioritātēm. Eiropas Komisija īsteno virkni pasākumu Lisabonas līguma skaidrošanai. Plaša un saprotama informācija par Lisabonas līgumu visās ES oficiālajās valodās ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.europa.eu/lisbon_treaty/index_lv.htm.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumiem Nr.929 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām diskusijas veicināšanai sabiedrībā par Eiropas Savienības jautājumiem projektu konkursu veidā", ES informācijas aģentūra 2008.gada janvāra beigās izsludināja projektu konkursu nevalstiskajām organizācijām, kura viens no tematiskajiem virzieniem ir sabiedrības informēšana par Lisabonas līgumu. Projektu realizācijai kopumā piešķirti 25 000 latu. Divi no konkursā uzvarējušajiem projektiem, kuru izvērtēšanā piedalījās arī Ārlietu ministrijas eksperti, ir par Lisabonas līgumu - Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS īsteno projektu "Publiskās diskusijas veicināšana par Lisabonas līgumu", savukārt Latvijas Pilsoniskā alianse informē par Lisabonas līgumu projekta "Latvijas iedzīvotāju iniciatīva Eiropas Savienībā".

Tāpat Ārlietu ministrija aktīvi iesaistās citos sabiedrības informēšanas pasākumos. Lai efektīvi un prasmīgi informētu par Lisabonas līgumu, Ārlietu ministrija sadarbojas ar nevalstiskajām organizācijām.