Līgums par Konstitūciju Eiropai

14.11.2018. 15:42

Kas notiek ar Līgumu par konstitūciju Eiropai

2004. gada 18. jūnijā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāji Eiropadomē vienojās par Līgumu par Konstitūciju Eiropai. Līgums par Konstitūciju Eiropai aizstās līdz šim spēkā esošos līgumus un noteiks tālāko ES darbību.

Eiropas Savienības Līgums par Konstitūciju Eiropai sastāv no Preambulas un četrām daļām.

Pirmā daļa ir konstitucionālā daļa - 60 pantos tiek definēta Eiropas Savienība, tiek noteiktas tās vērtības, mērķi un kompetences. Šajā daļa tiek noteiktas arī  Eiropas Savienības  juridiskās personas statuss, Eiropas Savienības iestādes, darbības instrumenti, finansiālais ietvars, kā arī dalības Eiropas Savienībā nosacījumi.

Otrā daļa satur Pamattiesību Hartu. Pamattiesību Harta kļūst par Līguma par Konstitūciju Eiropai sastāvdaļu, un tādējādi iegūst līdzvērtīgu juridisko statusu ar pārējām Līguma par Konstitūciju Eiropai daļām.

Trešā daļa nosaka Eiropas Savienības politikas, t.i., nosaka juridisko pamatu ES likumdošanai un citām darbībām I daļā nosaukto kompetenču īstenošanai.

Ceturtā daļa ir nobeiguma noteikumi. Līgumam par Konstitūciju Eiropai pievienotie pielikumi un protokoli ir tā neatņemama sastāvdaļa un tiem ir tāds pats juridiskais spēks kā līguma pamattekstam. Līgumam par Konstitūciju Eiropai pievienoti 36 protokoli un 48 deklarācijas.

Līgums par Konstitūciju Eiropai tika parakstīts 2004. gada 29. oktobrī Romā, Itālijā. Līguma teksts ir pieejams visās ES oficiālajās valodās.

Lai Konstitucionālais līgums stātos spēkā, to nepieciešams ratificēt visās ES dalībvalstīs atbilstoši to nacionālajām procedūrām.

Līgums par Konstitūciju Eiropai (HTML formātā) (oficiāls tulkojums) 

Līgums par Konstitūciju Eiropai (Adobe pdf formātā, 764 KB) (oficiāls tulkojums) pielikums 1; pielikums 2

Kopsavilkums par Līgumu par Konstitūciju Eiropai (īsais variants)

Kopsavilkums par Līgumu par Konstitūciju Eiropai (izvērstais variants)

Sabiedrības informēšanas aktivitātes par Līgumu par Konstitūciju Eiropai

Prezentācija par Līgumu par konstitūciju Eiropai (PowerPoint formātā 3.15 MB)