Kas notiek ar Līgumu par konstitūciju Eiropai

02.12.2014. 19:09

Ņemot vērā Līguma par konstitūciju Eiropai noraidījumu Francijas un Nīderlandes referendumos, Eiropas Savienības (ES) valstu un valdību vadītāji 2005. gada 16. un 17. jūnijā notikušās Eiropadomes sanāksmes laikā, pieņēma Deklarāciju par Līguma par konstitūciju Eiropai ratifikāciju. Deklarācija noteica nepieciešamību rūpīgi izvērtēt pilsoniskās sabiedrības paustās bažas, kā arī t.s. "pārdomu periodu", kura laikā dalībvalstis veic plašas diskusijas par Eiropas nākotni, iesaistot pilsoņus, pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus.

2006. gada 15.-16. jūnija Eiropadomes sanāksmē dalībvalstis vienojās par t.s. "two-track" pieeju. No vienas puses, tiek turpināts darbs pie konkrētu, sabiedrībai svarīgu projektu īstenošanas, izmantojot esošo līgumu dotās iespējas. No otras puses, tiek veiktas konsultācijas ar dalībvalstīm par Eiropas Konstitucionālā līguma nākotni.

Balstoties uz konsultāciju rezultātiem, 2007. gada 1. pusē Vācijas ES prezidentūra prezentēs ziņojumu ar aktuālās situācijas izvērtējumu un ieteikumiem turpmākajai rīcībai Eiropas Konstitucionālā līguma jautājumā.

Pašlaik Līgums ir ratificēts 18 ES dalībvalstīs. Latvija Līgumu ratificēja 2005.gada 2.jūnijā.