Mācības

23.05.2018. 14:07

Viens no nozīmīgākajiem ieguvumiem, ko Latvijas iedzīvotājiem nodrošinājusi dalība ES, ir iespējas studēt un piedalīties mācību programmās visā Eiropā.

Eiropas Komisijas izglītības un apmācības iniciatīvas ir apvienotas Mūžizglītības programmā. Šī programma dod iespēju jebkura vecuma cilvēkiem izmantot mācību iespējas visā Eiropā.

Mūžizglītības programmā ietilpst četras apakšprogrammas:

Transversālā jeb caurviju programma papildina šīs četras apakšprogrammas, lai nodrošinātu to rezultativitāti. Šī programma aptver tādas jomas kā sadarbība izglītības politikas veidošanā, valodas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kā arī projektu rezultātu efektīva izplatīšana un izmantošana.

Programma Jean Monnet veicina izglītošanu, pārdomas un diskusijas par Eiropas integrācijas procesu augstākās izglītības iestādēs visā pasaulē. Ik gadus tiek izsludināts vispārējs uzaicinājums iesniegt priekšlikumus mūžizglītības programmai.

Kur vēl meklēt informāciju par mācībām ES

Interneta resursi Latvijā:

ES interneta resursi:

Izmantota Izglītības un zinātnes ministrijas, Akadēmiskā informācijas centra un ES portāla informācija.