Ceļošana

16.11.2017. 09:11

Latvijas dalība Eiropas Savienībā (turpmāk – ES) līdz ar citām priekšrocībām sniedz plašākas un ērtākas ceļošanas iespējas tās iedzīvotājiem ES teritorijā, kā arī paredz atvieglojumus ES ārējo robežu šķērsošanai.

Kopš 2007.gada 21.decembra Latvija ir Šengenas zonas dalībvalsts. Šengenas zonas ietvaros ir izstrādāti vienoti noteikumi ES dalībvalstu iedzīvotājiem ES iekšējo robežu šķērsošanai, atceļot personu dokumentu pārbaudi. Ar vienotiem noteikumiem regulēta arī ārējo robežu šķērsošana. Šengenas zonas ietvaros tiek īstenoti vienoti robežas šķērošanas noteikumi attiecībā uz  trešo valstu pilsoņiem.

Valstis, uz kurām Latvijas pilsoņi un nepilsoņi var doties bez vīzas

Latvijas iedzīvotājiem, dodoties uz ārzemēm,  tiek rekomendēts reģistrēties Konsulārajā reģistrā, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu operatīvu konsulārās palīdzības sniegšanu ārkārtas situācijās.

 

Kur meklēt praktisku informāciju par ceļošanas jautājumiem

Latvijā ir izveidots bezmaksas informatīvais tālrunis ceļotājiem + 371 800 059 05.

Plašu informāciju par dažādiem ar ceļošanu saistītiem jautājumiem varat iegūt Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Praktiski padomi par ceļošanu pieejami arī ES portālā.