Sociālā politika un veselība

04.02.2019. 10:10

Vispārīgs apraksts 

ES sociālās politikas mērķis ir iedzīvotāju dzīves un darba apstākļu uzlabošana, nodarbinātības veicināšana, pienācīgas sociālās aizsardzības nodrošināšana, sociālais dialogs un diskriminācijas novēršana. Lielākā daļa pasākumu šajās jomās ir dalībvalstu kompetencē, tādejādi ES nenosaka dalībvalstu sociālo politiku, bet gan galvenās vadlīnijas un minimālos standartus. Tiešs sociālais atbalsts, piemēram, dažādu pabalstu vai pensiju veidā joprojām ir katras dalībvalsts kompetencē.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par nodarbinātības un sociālās politikas jautājumiem atbildīgā institūcija Latvijā ir Labklājības ministrija, par veselības jautājumiem atbild Veselības ministrija. Patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi ir Ekonomikas ministrijas kompetencē.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju tiesību aizsardzības padomē

Lasīt vairāk ->