Reģionālā politika un kohēzija

01.11.2010. 12:36

Vispārīgs apraksts 

Lai gan ES ir viena no turīgākajām pasaules daļām, joprojām pastāv ievērojamas dzīves līmeņa atšķirības gan starp ES dalībvalstīm, gan to reģioniem. Tādēļ ES reģionālā politika ir izveidota, lai sniegtu atbalstu tiem reģioniem, kam izvietojuma vai vēsturiski veidojušos apstākļu dēļ ir grūti konkurēt vienotajā tirgū. Reģionālās politikas mērķis ir veicināt ražošanas attīstību un paaugstināt dzīves līmeni  reģionos, kā arī izlīdzināt atšķirības to starpā.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par reģionālās politikas un ES fondu vadību atbildīgā iestāde Latvijā ir Finanšu ministrija. Darbā ar ES fondiem iesaistītas arī vairākas citas institūcijas.

Lasīt vairāk ->