Lauksaimniecība un zivsaimniecība

04.02.2019. 11:01

Vispārīgs apraksts 

ES Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izveidota 1957.gadā, lai garantētu Eiropas Kopienas nodrošinājumu ar pārtiku.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par lauksaimniecības un zivsaimniecības jautājumiem atbildīgā institūcija Latvijā ir Zemkopības ministrija, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (par aspektiem, kas saistīti ar vides aizsardzību un klimatu).

Lasīt vairāk ->

 

ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru Padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī un tajās no Latvijas piedalās zemkopības ministrs. Latvijas nacionālās pozīcijas ES padomes sanāksmēm parasti tiek apstiprinātas pēdējā Ministru kabineta sēdē pirms sanāksmes norises datuma.

Padome izskata tiesību aktus jomās, kas ir saistītas ar KLP izstrādi, pārtikas ražošanu, lauku attīstību un zivsaimniecības pārvaldību, tajā skaitā nosakot ikgadējo kopējo pieļaujamo nozveju un kvotas katrai sugai, kā arī piešķirot zvejas iespējas.

Lasīt vairāk ->