Kopējā ārpolitika un drošības politika

05.02.2018. 10:27

Vispārīgs apraksts

Eiropas Savienība nosaka un īsteno kopēju ārpolitiku un tiecas sasniegt augstu sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās. Eiropas Savienības Kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) mērķi ir sargāt Savienības kopējās vērtības, pamatintereses, neatkarību un integritāti; stiprināt Savienības drošību; saglabāt mieru un stiprināt starptautisko drošību; veicināt starptautisku sadarbību un attīstīt un stiprināt demokrātiju un tiesiskumu, kā arī cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu. 

Lasīt vairāk ->

  

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Atbildīgās ministrijas Latvijā par ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem ir Ārlietu ministrija un Aizsardzības ministrija.

Lasīt vairāk -> 

 

Aktualitātes ES Ārlietu padomē