Izglītība, kultūra, jaunatne un sports

04.02.2019. 10:21

Vispārīgs apraksts 

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta politika ir katras dalībvalsts kompetence, bet ES iniciatīvas šajās jomās ir vērstas uz labās prakses apmaiņu, ieteikumiem un atbalsta pasākumiem.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par izglītības, jaunatnes un sporta jautājumiem atbildīgā institūcija Latvijā ir Izglītības un zinātnes ministrija, par kultūras un audiovizuālajiem jautājumiem atbild Kultūras ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta padomē

Lasīt vairāk ->