Iekšējais tirgus un uzņēmējdarbība

04.02.2019. 10:48

Vispārīgs apraksts 

ES iekšējā tirgus mērķis ir nodrošināt personu, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu kustību. Tādēļ ES darbība ir vērsta uz to, lai vienkāršotu iekšējā tirgus regulējumu un mazinātu šķēršļus, kas rodas dalībvalstu atšķirīgo regulējumu dēļ.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par iekšējā tirgus, uzņēmējdarbības, rūpniecības, jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Satiksmes ministrija, Zemkopības ministrija, Iekšlietu ministrija, par pētniecības un kosmosa jautājumiem atbild Izglītības un zinātnes ministrija, par intelektuālā īpašuma jautājumiem atbild Tieslietu ministrija, un par autortiesību jautājumiem atbild Kultūras ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Konkurētspējas Padomē

ES Konkurētspējas ministru padome (COMPET) sadarbībā ar Eiropas Parlamentu izskata tiesību aktus, kuru mērķis ir uzlabot konkurētspēju un palielināt izsauksmi ES, kas būtībā darbojas tādās politikas jomās kā iekšējais tirgus, rūpniecība, pētniecība, inovācija, kosmoss. COMPET padomes sanāksmes notiek četras reizes gadā un tajās no Latvijas piedalās ekonomikas un izglītības un zinātnes ministrs. Latvijas nacionālās pozīcijas ES Padomes sanāksmēm parasti tiek apstiprinātas pēdējā MK sēdē pirms sanāksmes norises datuma.

 Lasīt vairāk ->