ES 2020 stratēģija

05.11.2010. 15:00

Vispārīgs apraksts 

2010.gada 17.jūnijā tika apstiprināta „Eiropa 2020: stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un iekļaujošai izaugsmei” (ES 2020” stratēģija). Tās galvenais mērķis ir veicināt ES izaugsmi un nodarbinātību gan ES kopumā, gan tās dalībvalstīs. “ES 2020” stratēģija ir veidota, ņemot vērā ES ilgtermiņa izaicinājumus -  globalizāciju, ierobežotu resursu pieejamību un iedzīvotāju novecošanās procesu, lai palīdzētu ES iziet no krīzes un pārveidotu ES par gudru, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomiku, kas nodrošina augstu nodarbinātības līmeni, ražīgumu un sociālo kohēziju.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par ES 2020 stratēģiju atbildīgā institūcija ir Ekonomikas ministrija.

Lasīt vairāk ->