Ekonomika un finanses

05.02.2018. 10:20

Vispārīgs apraksts 

Eiropas Savienības darbība ekonomikas un finanšu jomā aptver tādus jautājumus kā ES ikgadējā un daudzgadu budžeta apstiprināšana, dalībvalstu budžeta politikas un valsts finanšu monitorings, eiro jautājumi, finanšu tirgus un kapitāla kustība, ekonomiskās attiecības ar trešajām valstīm, kā arī ekonomikas politikas koordinācija un citi jautājumi.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par ekonomikas un finanšu jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Finanšu ministrija, Ekonomikas ministrija un Latvijas Banka.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Ekonomisko un finanšu jautājumu padomē (ECOFIN)