Brīvība, drošība un tiesiskums

05.02.2018. 10:24

Vispārīgs apraksts 

Cilvēktiesību ievērošana, demokrātiskas institūcijas un tiesiskums ir ES darbības pamats. ES Pamattiesību hartā nosauktas visas ES pilsoņu personiskās, civilās, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības. ES Pamattiesību aģentūra palīdz politikas veidotājiem izstrādāt jaunus tiesību aktus un uzlabo sabiedrības informētību par pamattiesībām.

Lasīt vairāk ->

 

Atbildīgās ministrijas Latvijā

Par tieslietu un iekšlietu jautājumiem atbildīgās institūcijas Latvijā ir Tieslietu ministrija un Iekšlietu ministrija.

Lasīt vairāk ->

 

Aktualitātes ES Tieslietu un iekšlietu padomē

Lasīt vairāk ->