Tautas nobalsošana par dalību Eiropas Savienībā

19.01.2011. 12:05

Ar 2002.gada 13. decembrī Kopenhāgenā saņemto uzaicinājumu Latvijai iestāties Eiropas Savienībā, par vienu no svarīgākajiem iekšpolitiskajiem jautājumiem kļuva tautas nobalsošanas par dalību ES sagatavošana.

2003. gada 8.maijā Saeima galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Latvijas Republikas Satversmē un likumā “Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, tādējādi nodrošinot tautas nobalsošanas par Latvijas dalību ES tiesisko pamatu. Saeimas atbalstītie grozījumi paredzēja, ka Latvijas dalība ES izlemjama tautas nobalsošanā, kuru ierosina Saeima, un tautas nobalsošanai nodotais lēmums par Latvijas dalību ES ir pieņemts, ja balsotāju skaits ir vismaz puse no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita un ja vairākums balso par Latvijas dalību ES.

Tautas nobalsošana par Latvijas dalību ES notika 2003 .gada 20. septembrī. Vēlētājiem bija jāatbild uz jautājumu  “Vai jūs esat par Latvijas dalību Eiropas Savienībā?”. Latvijas dalību Eiropas Savienībā atbalstīja 66.97% nobalsojušo Latvijas pilsoņu.

Tautas nobalsošanas rezultāti

Izmantota Centrālās vēlēšanu komisijas informācija

 

Pirmsreferenduma kampaņa

Ministru kabinets 2002.gada 28.decembrī  izdeva rīkojumu par Latvijas Republikas iestāšanās ES pirmsreferenduma informēšanas pasākumu sagatavošanu. Lai nodrošinātu rīkojuma izpildi, tika izveidota informēšanas pasākumu vadības grupa „Latvija - Eiropā”. Tās uzdevums bija nodrošināt sabiedrības atbildīgu izvēli par Latvijas līdzdalību ES. Pirms referenduma tika izveidota arī informēšanas pasākumu sagatavošanas sabiedriski konsultatīvā padome, kurā tika iekļauti visdažādāko sociālo slāņu, vecuma grupu, kā arī uzskatu cilvēki un kuras mērķis bija informēt sabiedrību par ES un Latvijas iestāju tajā. Informatīvajos pasākumos piedalījās ES lietu eksperti, kuru uzdevums bija sniegt objektīvu un precīzu informāciju par nozaru politikām, uzsverot Latvijas iestājas ES ieguvumus un zaudējumus konkrētā nozares politikā, kā arī veicināt diskusiju un skaidrot ES būtību un pamatnostādnes sabiedrībai viegli saprotamā valodā.

Tieši dienu pirms referenduma Rīgas Doma laukumā notika Tautas kampaņas noslēguma pasākums - koncertuzvedums "Mistērija par sapni un mīlestību", kura mērķis bija iezīmēt šo Latvijas valstij nozīmīgo brīdi un uzrunāt sabiedrību. Vadības grupas „Latvija- Eiropā” vadītāja Ramona Umblija pasākuma atklāšanā uzsvēra, ka "tieši Latvijai ir gods un atbildība būt par visa Eiropas paplašināšanās procesa noslēdzošo valsti. To varētu dēvēt arī par jaunās Eiropas Lielo Politisko Vēju sezonas kulminācijas pasākumu. Un kā tādu to es redzu – mēs nākam Eiropā ar savu vērtību, kurā ir un būs paliekoša vieta mūsu klasiskajai un tautas tradīcijai, un tik pat daudz – jaunībai un nākotnes vīzijai".

Dokumenti

Tautas kampaņas sabiedrības informēšanas pasākumi par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai - Ziņojums

LR iestāšanās ES pirmsreferenduma informēšanas pasākumu vadības grupas finansu līdzekļu izlietojums līdz 30.10.2003.

2003.gada I pusgadā veiktie sabiedrības informēšanas pasākumi par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībai - Ziņojums

Pirmsreferenduma kampaņas stratēģija (latviski, word dokuments)

 

Informatīvie materiāli

 Vai saglabāsim neatkarību?

 Vai lauki saņems atbalstu?

 Vai pelnīsim vairāk?

 Vai mainīsies pensijas?

Kā ES ietekmēs Latvijas strādājošos

Latvijas vide un daba pēc iestāšanās ES

 

Televīzijas reklāmas

Kampaņa "20.septembrī nāc ar savu par!"

 

 

 

Kampaņa "Nepaliec malā!"

 

 

 

 

Radio reklāmas

Kampaņa "20.septembrī nāc ar savu par!"

Radio reklāma (Ēriks Hānbergs, 30sek.)

Radio reklāma (Māra Zālīte, 30sek.)

Radio reklāma (Zigmunds Skujiņš, 30sek.)

Kampaņa "Nepaliec malā!"

Radio reklāma latviešu valodā, ilgums 1min., mp3 formāts, 1,83Mb

 

Reklāmas presē