Latvijas dalība ES 2004.-2009.

01.11.2010. 13:08

Latvijas dalības Eiropas Savienībā rezultāti (2004-2009)

Ievads

2009.gada 1.maijā apritēja pirmie pieci gadi, kopš Latvija pievienojusies ES – vienai no pasaules ietekmīgākajām un nozīmīgākajām politiskās un ekonomiskās sadarbības organizācijām. Pēc Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas 1991.gadā, dalība ES tika izvirzīta par Latvijas stratēģisko mērķi, lai nodrošinātu stabilitāti, drošību un vīziju valsts attīstībai, kā arī Latvijas atgriešanos demokrātisku Eiropas valstu vidū.

ES ir pirms vairāk nekā 50 gadiem uzsākts projekts ar lielu vēsturisku nozīmi, kuram pamatu lika sešas valstis: Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija. ES ir spējusi apvienot valstu nacionālās intereses un Eiropas kopējas nākotnes redzējumu. ES pamatā tika liktas vērtības, kam ir vislielākā loma miera nostiprināšanai un uzturēšanai – demokrātija, cilvēka tiesības, brīvība, vienlīdzība un likuma vara. Uz šīm vērtībām ir balstīta arī tālākā ES ekonomiskā integrācija, un tās ir veicinājušas savstarpējo uzticību un dalībvalstu sadarbības attīstību.

Latvijas integrācijas process ES sākās līdz ar neatkarības atgūšanu. 1995.gada 27.oktobrī Latvijas valdība iesniedza tolaik ES prezidējošai valstij Spānijai pieteikumu par Latvijas vēlēšanos iestāties ES.

Integrācijas procesa juridiskais pamats bija 1995.gada 12.jūnijā parakstītais Latvijas un ES asociācijas līgums, kurš stājās spēkā 1998.gada 1.februārī.

Nozīmīgs Latvijas progresa apliecinājums bija 1999.gada 10.-11.decembrī Helsinku Eiropadomes lēmums par ES paplašināšanās procesa turpināšanu, tai skaitā, par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Latviju.

2002. gada 13.decembrī Kopenhāgenā Latvija kopā ar vēl deviņām kandidātvalstīm pabeidza iestāšanās ES sarunas, panākot abām pusēm - Latvijai un ES dalībvalstīm – pieņemamus nosacījumus, saskaņā ar kuriem Latvija var kļūt par ES dalībvalsti.  

2003.gada 16.aprīlī Atēnās Latvija parakstīja līgumu par pievienošanos ES. Tas stājās spēkā 2004.gada 1.maijā, un šajā dienā Latvija kļuva par pilntiesīgu ES dalībvalsti.

Līdz ar iestāšanos ES ikvienas dalībvalsts pilsonis papildus iegūst arī ES pilsonību. Tas viņam dod papildus iespējas un tiesības brīvi pārvietoties ES teritorijā, balsot un kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās, saņemt jebkuras citas dalībvalsts diplomātisko un konsulāro iestāžu aizsardzību un citas priekšrocības. Vienlaikus, ES pamatbrīvības – brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un personu kustība – sniedz virkni priekšrocību ikvienam ES dalībvalsts iedzīvotājam.

Piektā gadskārta kopš Latvijas pievienošanās ES ir piemērots brīdis, lai izvērtētu Latvijas dalības ES rezultātus, kā arī, balstoties, uz iegūto pieredzi, izvirzītu jaunus mērķus un uzdevumus. Kādu pieredzi Latvija ir guvusi, pārstāvot sevi šajā ietekmīgajā politiskās un ekonomiskās sadarbības organizācijā?