Sabiedrības informēšana

16.11.2017. 08:43

Latvijas valdības pamatnostādnes komunikācijai ar sabiedrību Eiropas Savienības jautājumos (2006. – 2011.) paredz uzlabot valdības komunikāciju ES jautājumos, lai vairotu Latvijas iedzīvotāju zināšanas par iespējām, tiesībām un pienākumiem ES un piederību tai.

Šai nolūkā valdība ir noteikusi trīs galvenos darbības uzdevumus:

  1. informēt un veicināt sabiedrības līdzdalību ES jautājumos, stiprināt atgriezenisko saiti ar sabiedrību;
  2. izveidot efektīvu koordinācijas mehānismu valdības komunikācijai ar sabiedrību ES jautājumos;
  3. celt informācijas starpnieku (reģionālie informācijas punkti, sociālie partneri, nevalstiskās organizācijas, lektori, skolotāji, bibliotekāri, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji) kapacitāti un sekmēt to aktivitāšu saskaņošanu un koordinēšanu.

Ārlietu ministrija īsteno ES komunikācijas funkciju kopš 2010. gada 1. janvāra, pārņemot to no Valsts kancelejas. Ārlietu ministrija informē sabiedrību un rosina diskusiju par ES, koordinē ministriju komunikāciju aktivitātes un iesaista citus informācijas starpniekus sabiedrības informēšanā par ES un Latvijas dalību tajā.

Galvenie rīki šīs funkcijas īstenošanai ir:

Komunikācijas darbā Ārlietu ministrija sadarbojas ar Valsts kanceleju un ministrijām, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, ES informācijas punktiem, Europe Direct informācijas centriem, sociālajiem partneriem, nevalstiskajām organizācijām, kā arī citiem informācijas sniedzējiem – pašvaldībām, bibliotēkām, izglītības iestādēm.

 

ES informācijas sniedzēju forumi

Sākot ar 2002.gadu, Latvijā tiek organizēti Eiropas Savienības informācijas starpnieku forumi. Kopš 2008.gada tie kļuvuši par ikgadēju tradīciju. Plašāku informāciju par forumiem skatīt sadaļā ES informācijas sniedzēji.