Eiropas Parlaments

17.09.2020. 09:13

Kas ir Eiropas Parlaments?
Eiropas Parlaments (Parlaments) atrodas Strasbūrā, kur notiek 12 ikmēneša plenārsēdes, tai skaitā, budžeta sēde. Papildu plenārsēdes notiek Briselē. Parlamenta komitejas notiek Briselē. Parlamenta Ģenerālsekretariāts un tā struktūrvienības atrodas Luksemburgā. Parlaments ir vienīgā vēlētā ES institūcija. Reizi piecos gados katras ES dalībvalsts pilsoņi Parlamenta vēlēšanās ievēl noteiktu skaitu deputātu no savas valsts. Saskaņā ar Lisabonas līguma noteikumiem 2014. – 2019. gada sasaukumā Parlamentā tika ievēlēts 751 deputāts. Lisabonas līgums nosaka ES dalībvalstu pārstāvības minimālo un maksimālo robežu, attiecīgi pēc iedzīvotāju skaita mazāko dalībvalsti pārstāvēs ne mazāk kā 6 deputāti, savukārt, lielāko – ne vairāk kā 99 deputāti. Latviju Parlamentā pārstāv 8 deputāti.

Parlamentā ievēlētie deputāti ir apvienojušies grupās pēc politiskās piederības, tādēļ viedokļu koordinēšana notiek daudznacionālo grupu, nevis nacionālo delegāciju ietvaros. No dažādu valstu politiskajām partijām vai individuāli ievēlētie deputāti Parlamentā veido 7 politiskās grupas, no kurām divas lielākās ir Eiropas Tautas partijas (Kristīgie Demokrāti) grupa un Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.

Par Parlamenta priekšsēdētāju 2012. gada 17. janvārī tika ievēlēts Sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupas pārstāvis, Martins Šulcs (Martin Schulz), kurš attiecīgajā amatā tika pārvēlēts 2014. gada 1. jūlijā un amatu ieņēma līdz 2016. gada decembrim. Šobrīd Parlamenta priekšsēdētājs ir  Antonio Tajāni (Antonio Tajani), kurš pārstāv Eiropas Tautas partijas.

Parlaments kopā ar ES Padomi piedalās ES lēmumu pieņemšanā. Parlamentam ir piešķirtas budžeta pilnvaras un tas nodrošina visu Eiropas iestāžu demokrātisko kontroli gan caur finanšu uzraudzību, gan izskatot ES pilsoņu lūgumrakstus, gan griežoties ES Tiesā, kā arī veidojot izmeklēšanas komitejas u.c. Viens no uzraudzības instrumentiem, kuru var izmantot Parlamenta deputāti, ir iespēja uzdot ES Padomei un Komisijai rakstiskus vai mutiskus jautājumus.

Parlamenta darbs pamatā norisinās komitejās un starpparlamentārajās delegācijās. Šajā sasaukumā Parlamentā darbojas 20 pastāvīgās un 2 apakškomitejas. Deputāti komitejās darbojās kā pastāvīgie locekļi vai pastāvīgie aizstājēji.

Pastāvīgā aizstājēja statuss deputātam sniedz iespēju piedalīties komitejas sanāksmēs, izteikties un pilntiesīgā locekļa prombūtnē piedalīties balsošanā. Turklāt pastāvīgie aizstājēji aizvieto nevis konkrētu pastāvīgo locekli, bet gan to savas politiskās grupas attiecīgās komitejas pilntiesīgo locekli, par kura aizvietošanu pirms balsošanas sākuma ir paziņots komitejas priekšsēdētājam.

Parlaments lēmumus pieņem plenārsesijās, kas reizi mēnesī četras dienas notiek Strasbūrā. Atsevišķos gadījumos var tikt sasauktas arī divu dienu minisesijas, kas notiek Briselē.

Kas Latviju pārstāv Eiropas Parlamentā?
2019. gada 25. maija vēlēšanās no Latvijas tika ievēlēti astoņi deputāti

1. Andris AMERIKS
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

2. Ivar IJABS
Politiskā grupa "Renew Europe"

3. Sandra KALNIETE
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

4. Dace MELBĀRDE
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

5. Nils UŠAKOVS
Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

6. Inese VAIDERE
Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa

7. Roberts ZĪLE
Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

8. Tatjana ŽDANOKA
Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa