Nevalstisko organizāciju sadarbība ar valdību ES jautājumos

14.11.2018. 14:42

Pašvaldību un sociālo partneru organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem ir iespēja aktīvi iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā, formulējot un paužot viedokli par ES politikas dokumentiem un tiesību aktu projektiem. Pašvaldību organizācijām, sociālajiem partneriem un NVO ir nozīmīga loma, lai nodrošinātu ES likumdošanas procesa caurskatāmību un ES lēmumu leģitimitāti.

Lai panāktu plašāku atbalstu jaunajām ES iniciatīvām un nodrošinātu sekmīgu to ieviešanu pēc to spēkā stāšanās, Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē „Jūsu balss Eiropā” regulāri notiek jauno ES tiesību aktu projektu un politikas dokumentu sabiedriskā apspriešana. Tās laikā ikviens interesents var iesniegt Komisijai savu viedokli, t.sk., latviešu valodā.

ES iestāde, kurā tiek paustas ES dalībvalstu valdību pozīcijas, ir ES Padome. Pašvaldību un sociālo partneru organizāciju, biedrību un nodibinājumu iesaistes kārtību Latvijas nacionālo pozīciju veidošanā nosaka Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumi Nr.96 "Kārtība, kādā izstrādā, saskaņo, apstiprina un aktualizē Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības jautājumos" un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra instrukcija Nr.4 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība".

Par ES iestāžu darba kārtībā iekļauto jautājumu atbildīgā iestāde informē pašvaldību un sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumus par nacionālās pozīcijas izstrādes uzsākšanu un to līdzdalības iespējām tās izstrādē, šo informāciju ievietojot atbildīgās iestādes mājaslapā internetā.

Nacionālās pozīcijas formulēšanai par jautājumiem, kas būtiski skar Latvijas intereses, atbildīgā iestāde, ievērojot darba efektivitātes un informācijas pieejamības ierobežojumus, izveido starpinstitūciju darba grupu, kurā, atkarībā no izskatāmā jautājuma specifikas, pieaicina arī pašvaldību un sociālo partneru organizāciju, biedrību un nodibinājumu pārstāvjus. Atbildīgā iestāde nodrošina, ka par attiecīgo jautājumu virzību un Latvijas sasniegtajiem rezultātiem tiek informētas tās pašvaldību un sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas ir iesaistījušies attiecīgās nacionālās pozīcijas izstrādē.

Iesniedzot nacionālo pozīciju izskatīšanai Ministru kabinetā, atbildīgā ministrija izstrādā informatīvo ziņojumu, kurā ietver izskatāmā jautājuma aprakstu, izskatīšanas stadiju ES lēmumu pieņemšanas procesā un Latvijas viedokli par to. Informatīvais ziņojums ir publiski pieejams Valsts kancelejas mājaslapā.

ES iestāžu darba kārtībā iekļautie jautājumi regulāri tiek izskatīti Vecāko amatpersonu sanāksmēs ES jautājumos. Vecāko amatpersonu sanāksmēs (turpmāk – VAS) ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji, kurus pārstāv Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sekretariāts.  Biedrību un nodibinājumu pārstāvji, uz kuriem attiecas kāds no sēdes darba kārtības jautājumiem,  var piedalīties sanāksmē. Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. iespējams uzzināt nākamo sanāksmes datumu un darba kārtību. Sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumi var arī ierosināt nacionālās pozīcijas izskatīšanu VAS, iepriekš informējot par attiecīgo jautājumu atbildīgo sanāksmes locekli. 

Jāņem vērā, ka interešu paušana visefektīvākā ir ES iniciatīvu izstrādes sākumposmā. Lai viedoklis tiktu uzklausīts vēlākos diskusiju posmos, nepieciešami lielāki resursi un pūles. Cieša sadarbība ar partnerorganizācijām citās ES dalībvalstīs paaugstina Latvijas organizāciju izredzes sekmīgi virzīt kopējās intereses ES.