Tulkotāju konferences

13.11.2019. 13:41

2019. gada 1. novembrī Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Valsts valodas centru un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja konferenci "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē", kurā tika pārrunāti aktuālie valodas un tulkošanas jautājumi ES iestādēs. Šī bija jau 12. gadskārtējā aktuāliem Eiropas Savienības tulkošanas jautājumiem veltītā konference.  

Pirmsrelīze

Konferences programma

Konferences prezentācijas

Fotogalerija: Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē"

Konferences videoieraksts: I daļaII daļa


 ARHĪVS. Tulkotāju konferences iepriekšējos gados

2018. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - valoda kā galvenais tulkošanas rīks, aspekts un vērtība"

2017. gads: „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – iesaistīto pušu sadarbība”

2016. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkošanas nozares resursi ES iestādēs un Latvijā"

2015.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – vienota izpratne par tulkošanas kvalitāti"

2014.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā -  nozaru ekspertu loma Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē"

2013.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - tulkošanas un terminoloģijas jautājumi saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē"

2012.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - savstarpējās izglītošanās iespējas Eiropas Savienības tulkošanas procesos"

2011. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – sadarbība starp Eiropas Savienības un Latvijas iestādēm"

2010. gads: „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tiesību aktu tulkošana un sadarbības procesi pēc Lisabonas līguma"

2009. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju"

2008 .gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - daudzvalodības praktiskā pieredze"