Tulkotāju konferences

08.12.2020. 13:47

2020. gada 13. novembrī Ārlietu ministrija sadarbībā ar Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātu, Valsts valodas centru un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā rīkoja 13. ikgadējo Eiropas Savienības (ES) daudzvalodības jautājumiem veltīto konferenci "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas saprotamība un pieejamība", kurā tika apspriesti aktuālie valodas un tulkošanas jautājumi ES iestādēs.

Pirmsrelīze

Konferences programma

Konferences prezentācijas

Fotogalerija: Konference "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – valodas saprotamība un pieejamība"

Konferences videoieraksts: I daļa; II daļa


 ARHĪVS. Tulkotāju konferences iepriekšējos gados

2019. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkotāja profesijas nākotne strauji mainīgajā tehnoloģiskajā un politiskajā realitātē"

2018. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - valoda kā galvenais tulkošanas rīks, aspekts un vērtība"

2017. gads: „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – iesaistīto pušu sadarbība”

2016. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tulkošanas nozares resursi ES iestādēs un Latvijā"

2015.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – vienota izpratne par tulkošanas kvalitāti"

2014.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā -  nozaru ekspertu loma Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē"

2013.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - tulkošanas un terminoloģijas jautājumi saistībā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē"

2012.gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - savstarpējās izglītošanās iespējas Eiropas Savienības tulkošanas procesos"

2011. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – sadarbība starp Eiropas Savienības un Latvijas iestādēm"

2010. gads: „Latviešu valoda Eiropas Savienībā – tiesību aktu tulkošana un sadarbības procesi pēc Lisabonas līguma"

2009. gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā – izstrādājot vienotu terminoloģiju"

2008 .gads: "Latviešu valoda Eiropas Savienībā - daudzvalodības praktiskā pieredze"