Radoši mācību līdzekļi internetā

15.06.2011. 11:59

Radoši mācību līdzekļi par Eiropas Savienību 

„Palīgs skolotājiem” ir vietne ES portālā, kur plašā klāstā pieejami dažādi mācību materiāli par Eiropu. Tos sagatavojušas dažādas ES un valstu iestādes, kā arī nevalstiskās organizācijas, lai palīdzētu skolēniem vairāk uzzināt par ES un tās politiku.

Šajās tīmekļa vietnēs, brošūrās, grāmatās, kartēs un plakātos ir izskaidrots, kas ir ES un ko tā dara. Materiālos ir aplūkoti daudzi jautājumi un problēmas, ar ko pašlaik saskaras mūsu sabiedrība, piemēram: Kā aizsargāt vidi? Kā visiem sadzīvot mierā un drošībā?

Izglītojošie materiāli ir sadalīti pa sekojošām skolēnu vecuma grupām: 

· līdz 9 gadiem

· 9-12 gadiem

· 12-15 gadiem

· vairāk par 15 gadiem 

 

Iepazīsim Eiropu! – vienkārša informācija par Eiropas vēsturi, ģeogrāfiju, cilvēkiem, ES darbību u.c., kā arī tests zināšanu pārbaudei (nav aktualizēts kopš 2008.g.).


Vides zinības jaunajiem eiropiešiem – informācijas par vides jautājumiem, idejas skolēnu projektiem, grāmatas un brošūras, joki un spēles.


Prezentāciju materiāls par ES – ilustrēti slaidi par Eiropas Savienību, tās darbu un institūcijām.