Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām "ES un MANAS vērtības

30.05.2013. 01:33
Mācību līdzeklis par ES Pamattiesību hartas vērtībām "ES un MANAS vērtības" 
 
 
 
ES un brīvība"
 
"ES un vienlīdzība"
 
"ES un cieņa"
 
"ES un tolerance"