Mācību līdzeklis "Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas"

30.05.2013. 01:59

Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā izstrādāts mācību līdzeklis „Iepazīsti Eiropas Savienību un izmanto savas iespējas”, kura galvenais uzdevums un mērķis - ES jautājumu plašāka integrācija vispārējās izglītības mācību saturā.

Mācību līdzeklis visplašāk piemērojams sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetu (politika un tiesības, Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija, ekonomika, ģeogrāfija) apguvei. Atsevišķas prezentācijas izmantojamas arī valodu, dabaszinātņu un mākslas jomas mācību priekšmetos, tās ieteicams izmantot arī klases stundās. Katra prezentācija veidota tā, lai dotu profesionāļiem iespējas to izmantot elastīgi. Skolotāja ziņā ir laika plānošana atbilstoši skolēnu iepriekšējām zināšanām un prasmēm.

Mācību līdzeklī ir 31 prezentācija. Mācību materiāli sagatavoti dažādām klašu grupām: 1. - 3.klases, 4. - 6.klases, 7. - 9. klases un 10. – 12.klases. Līdz ar to katrai klašu grupai jautājumi par ES ir šī vecuma skolēniem piemērotā un saistošā valodā. Mācību materiāliem piešķirta arī jauna vizuālā identitāte, kas atvieglo skolēnu uztveri, kā arī materiālos iekļautie uzziņas materiāli un video ļauj skolēniem vieglāk uztver jaunas zināšanas. Tāpat materiālos ir dažādi uzdevumi, kas bērniem pašiem ļauj kritiskāk domāt par ES jautājumiem. Visās prezentācijās īstenota starppriekšmetu saite, kas nodrošina integrētu pieeju tēmu apguvei par Eiropas Savienību. Prezentācijās gan skolotājiem, gan skolēniem piedāvāts izmantot daudzveidīgas mācību metodes un metodiskos paņēmienus.
Prezentāciju tēmas ir par Eiropas Savienības vēsturi un nākotni, institūcijām, monetāro savienību, tiesībām, vides un klimata jautājumiem, veselību, dzīves kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, kultūru, mākslu un vērtībām, pilsonisko līdzdalību un jauniešu iespējām, Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, kā arī Eiropas Savienības nozīmi pasaulē.
Mācību materiāla atjaunotās versijas autores ir Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose un Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Sandra Falka.

Mācību materiāls tapis sadarbībā ar Valsts kanceleju, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Latvijā un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Izdevumu finansē no valsts budžeta programmas „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā”. Izdevuma autors uzņemas pilnu atbildību par izdevuma saturu. Valsts kanceleja neatbild par to, kā var tikt izmantots izdevuma saturs.

Mācību līdzekļa pirmizdevums 2010. gadā veidots Vadības partnerības projekta ietvaros. Mācību līdzekļa pirmizdevuma izstrādi koordinēja biedrība „Izglītības attīstības centrs”, piesaistot atzītus ES jautājumu ekspertus: Ingūnu Irbīti, Dainu Zelmeni, Rolandu Ozolu, Ivetu Vērsi, Sandru Falku, Andri Gobiņu, Lindu Jākobsoni un Liesmu Osi. Mācību līdzekli atbalsta IZM Valsts izglītības satura centrs.

Prezentācijas (1. - 3. klase)

 1. Dzīves kvalitāte un ilgtspējīga attīstība ES (Ko darīt ar atkritumiem?)
 2. Iepazīsimies - Eiropas Savienība
 3. Veselība

Prezentācijas (4. - 6. klase)

 1. Dzīves kvalitāte un ilgtspējīga attīstība ES (Drošība internetā)
 2. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas – ceļošana
 3. Eiropas iedzīvotāju vērtības (Kā izmantot aptaujas sabiedrības viedokļa noskaidrošanai)
 4. Iepazīsimies - Eiropas Savienība
 5. Veselība
 6. Literatūras Eiropas Savienības dalībvalstīs

Prezentācijas (7. - 9. klase)

 1. Dzīves kvalitāte un ilgtspējīga attīstība ES (Drošība internetā)
 2. Eiropas Savienības institūcijas un lēmumu pieņemšana
 3. Eiropas Savienības monetārā politika
 4. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem iesaistīties un īstenot dažādus projektus
 5. Eiropas Savienības nākotne
 6. Eiropas Savienības vēsture un Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību
 7. Veselība
 8. Kultūra un mākslas Eiropas Savienības dalībvalstīs (Svētku tradīcijas)
 9. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Prezentācijas (10. - 12. klase)

 1. Eiropas Savienības iedzīvotāju pilsoniskā līdzdalība
 2. Eiropas Savienības iestādes un lēmumu pieņemšana
 3. Eiropas Savienības monetārā politika
 4. Eiropas Savienība pasaulē
 5. Eiropas Savienības piedāvātās iespējas jauniešiem – izglītība, darba iespējas, brīvprātīgais darbs
 6. Eiropas Savienības nākotne
 7. Pamattiesības Eiropas Savienībā
 8. Patērētāju tiesības Eiropas Savienībā
 9. Eiropas Savienības vēsture un Latvijas ceļš uz Eiropas Savienību
 10. Klimata pārmaiņas
 11. Kultūra un māksla Eiropas Savienības dalībvalstīs (Eiropas kultūras galvaspilsētas)
 12. Vienoti daudzveidībā
 13. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē

Metodiskie ieteikumi

 1. Metodiskie ieteikumi 1. - 3. klasei
 2. Metodiskie ieteikumi 4. - 6. klasei
 3. Metodiskie ieteikumi 7. - 9. klasei
 4. Metodiskie ieteikumi 10. - 12. klasei